Giá lúa gạo nội địa ngày 31/03/2022-07/04/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
07/04 +/- 07/04 +/- 07/04 +/- 07/04 +/- 07/04 +/- 07/04 +/- 07/04 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.750          –       5.600      (100)      5.650        (50)     5.700          –       5.650          –           5.900      (150)         5.900         5.708
Lúa thường       5.650          –       5.400      (100)      5.625        (50)     5.650        (25)     5.550        (25)     5.550          –       5.550      (150)         5.650         5.568
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.250          –       6.600      (100)      7.000        (25)         5.900          –           6.900      (150)         7.250         6.730
Lúa thường       7.150          –       6.400          –        6.725          –           5.800        (25)         6.550      (150)         7.150         6.525
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       8.350      (200)     8.400      (100)      8.250      (100)     8.175        (75)     8.250        100         8.450          –           8.450         8.313
Lứt loại 2       8.150      (100)     8.000      (100)      7.950        (50)     7.850      (100)     7.850        (75)     8.250          –       7.900      (100)         8.250         7.993
Xát trắng loại 1          9.150        (50)             9.025          75         9.300      (200)         9.300         9.158
Xát trắng loại 2          8.650        (50)             8.650      (100)     8.800          –       8.650      (150)         8.800         8.688
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       8.150      (200)     8.250      (100)      7.950      (300)     8.000      (450)     8.050          –       7.950          –       8.100      (300)         8.250         8.064
Tấm 2/3         8.050      (100)      7.950      (200)         7.950          –           7.850      (350)         8.050         7.950
Tấm 3/4       7.850          50     7.950      (100)      7.750      (200)                         7.950         7.850
Cám xát       8.150      (250)     8.150      (200)      8.225      (125)     8.050      (450)     8.250      (200)     7.650          –       8.250      (200)         8.250         8.104
Cám lau       8.150      (250)     8.150      (200)      8.225      (125)     8.050      (450)     8.250      (200)     7.650          –       8.250      (200)         8.250         8.104
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.450          –       9.200        (50)      8.850        (50)     8.700        (50)     8.900      (100)     9.200          –       8.800      (200)         9.450         9.014
10%         9.100        (50)             8.600      (100)                 9.100         8.850
15%       9.250          –       9.000        (50)      8.550        (50)         8.500      (100)     8.800          –       8.650      (200)         9.250         8.792
20%         8.900        (50)             8.400      (100)                 8.900         8.650
25%       9.050          –       8.800        (50)      8.250        (50)         8.300      (100)     8.400          –       8.500      (150)         9.050         8.550
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 24/11/2022-01/12/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.550        6.418  +64 
Lúa thường tại kho       7.900        7.217  +242 
Lứt loại 1     10.000        9.738  +71 
Xát trắng loại 1      10.800      10.525  +125 
5% tấm     10.400      10.279  -29 
15% tấm     10.200      10.017  -67 
25% tấm     10.100        9.792  -100 
Tấm 1/2       9.500        9.207  -29 
Cám xát/lau       8.550        8.446  +21 

Tỷ giá

Ngày 02/12/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,02
EUR Euro 0,95
IDR Indonesian Rupiah 15366,83
INR Indian Rupee 4,39
MMK Burmese Kyat 55,78
MYR Malaysian Ringgit 81,41
PHP Philippine Peso 2100,16
PKR Pakistani Rupee 224,21
THB Thai Baht 34,74
VND Vietnamese Dong 24463,09