HIỆP HỘI LƯƠNG THỰC VIỆT NAM

  • Trụ sở:Số 62 Đường Nguyễn Thị Thập, Khu Dân Cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • Phone:+84.28 62983497 - 62983498
  • Fax:+84.28 62983490

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN