Giá lúa gạo nội địa ngày 24/02/2022-03/03/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
03/03 +/- 03/03 +/- 03/03 +/- 03/03 +/- 03/03 +/- 03/03 +/- 03/03 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.550           –       5.550           –        5.550           –       5.550           –       5.550           –           5.900           –           5.900         5.608
Lúa thường       5.450           –       5.350           –        5.450           –       5.450           –       5.450          50     5.250           –       5.600           –           5.600         5.429
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.050           –       6.550           –        6.850           –           5.950           –           6.900           –           7.050         6.660
Lúa thường       6.950           –       6.350           –        6.500           –           5.700        100         6.600           –           6.950         6.420
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       8.450        100     8.300        (50)      8.275        (25)     8.150           –       8.150      (100)         8.370           –           8.450         8.283
Lứt loại 2       8.250        100     8.150           –        8.075      (100)     8.100           –       7.950        150     7.950           –       8.120        (80)         8.250         8.085
Xát trắng loại 1          9.150           –               9.050           –           9.200      (150)         9.200         9.133
Xát trắng loại 2          8.650           –               8.850           –       8.700           –       8.850        (50)         8.850         8.763
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       7.750        200     7.550           –        7.750        200     7.550           –       7.550        100     7.468           –       7.750        150         7.750         7.624
Tấm 2/3         7.350           –        7.650        200         7.450        300         7.600        100         7.650         7.513
Tấm 3/4       6.850           –       7.150           –        7.300          75                         7.300         7.100
Cám xát       7.950        200     7.750        200      7.775        100     7.850        150     7.850        100     7.250           –       7.895          45         7.950         7.760
Cám lau       7.950        200     7.750        200      7.775        100     7.850        150     7.850        100     7.250           –       7.895          45         7.950         7.760
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.450           –       9.150           –        9.000      (100)     8.850        (50)     9.200           –       9.300           –       9.100        100         9.450         9.150
10%         9.050           –               9.100           –                   9.100         9.075
15%       9.250           –       8.950           –        8.700      (100)         9.000           –       8.800           –       8.900        100         9.250         8.933
20%         8.850           –               8.900           –                   8.900         8.875
25%       9.050           –       8.750           –        8.400      (100)         8.700           –       8.300           –       8.650        150         9.050         8.642
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 17/11/2022-24/11/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.550        6.354  -64 
Lúa thường tại kho       7.950        6.975  -375 
Lứt loại 1       9.950        9.667  +25 
Xát trắng loại 1      10.800      10.400  -125 
5% tấm     10.500      10.307  +50 
15% tấm     10.200      10.083  +75 
25% tấm     10.100        9.892  +142 
Tấm 1/2       9.500        9.236  +21 
Cám xát/lau       8.500        8.407  -71 

Tỷ giá

Ngày 21/11/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,17
EUR Euro 0,98
IDR Indonesian Rupiah 15726,71
INR Indian Rupee 4,58
MMK Burmese Kyat 57,41
MYR Malaysian Ringgit 81,71
PHP Philippine Peso 2099,47
PKR Pakistani Rupee 224,14
THB Thai Baht 36,28
VND Vietnamese Dong 24829,24