Giá lương thực nội địa ngày 19/11/2020-26/11/2020

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
26/11 +/- 26/11 +/- 26/11 +/- 26/11 +/- 26/11 +/- 26/11 +/- 26/11 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài          6.650      (400)              6.375      (300)           6.250      (375)              6.700      (200)      6.700     6.494
Lúa thường          6.550          –                6.475          –             6.250      (400)         5.600          –            6.400      (100)      6.550     6.255
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài          7.850      (400)        7.350      (300)          7.825      (375)           6.500      (375)              7.700      (200)      7.850     7.445
Lúa thường          7.750      (400)        7.350      (300)          7.675          –             6.500      (400)              7.400      (100)      7.750     7.335
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1          9.350   (1.100)        9.550      (300)          9.400      (600)           9.350      (600)              9.550      (550)      9.550     9.440
Lứt loại 2          9.250      (700)        9.550      (300)          9.150      (575)           9.050      (800)         8.950      (600)          9.000      (750)      9.550     9.158
Xát trắng loại 1           10.950      (300)          10.600          –       10.250      (800)            11.100      (400)    11.100   10.725
Xát trắng loại 2           10.950      (300)          10.450      (500)     10.150      (900)       10.600      (400)        10.500      (700)    10.950   10.530
Phụ Phẩm
Tấm 1/2          9.850          –          8.650      (400)          9.450      (650)        8.850      (150)       9.350          –           9.550          –            9.900          –        9.900     9.371
Tấm 2/3            8.250      (100)          8.900      (250)           8.250          –                8.500          –        8.900     8.475
Tấm 3/4            –          8.050          –            7.900      (500)        7.650          –                    8.050     7.867
Cám xát          6.650      (100)        6.750          –            6.650      (150)        6.650          –         6.750      (100)         6.450          –            6.950        250      6.950     6.693
Cám lau          6.650      (100)        6.750          –            6.650      (150)        6.650          –         6.750      (100)         6.450          –            6.950        250      6.950     6.693
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%        10.550      (700)      11.350      (300)        10.500      (650)      10.650      (700)     12.000          –         10.750      (400)        10.700      (600)    12.000   10.929
10%          11.250      (300)             11.850          50            11.850   11.550
15%          11.150      (300)        10.200      (650)         11.750          50       10.600      (400)        10.500      (600)    11.750   10.840
20%          11.050      (300)             11.550          50            11.550   11.300
25%          10.950      (300)          9.900      (650)         11.150          50       10.450      (400)        10.300      (400)    11.150   10.550
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 09/03/2023-16/03/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.250        6.179  +146 
Lúa thường tại kho       7.750        7.038  +125 
Lứt loại 1       9.600        9.425  +21 
Xát trắng loại 1      10.750      10.525  +63 
5% tấm     10.350      10.193  +68 
15% tấm     10.200        9.983  +50 
25% tấm     10.100        9.767  +50 
Tấm 1/2       9.150        8.907  +71 
Cám xát/lau       7.750        7.396  -275 

Tỷ giá

Ngày 15/03/23
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,91
EUR Euro 0,95
IDR Indonesian Rupiah 15455,27
MYR Malaysian Ringgit 4,48
PHP Philippine Peso 55,08
KRW South Korean Won 1318,39
JPY Japanese Yen 132,84
INR Indian Rupee 82,86
MMK Burmese Kyat 2097,33
PKR Pakistani Rupee 282,01
THB Thai Baht 34,58
VND Vietnamese Dong 23691,78