Giá lúa gạo nội địa ngày 18/08/2022-25/08/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
Giá BQ
25/08 +/- 25/08 +/- 25/08 18/08 +/- 25/08 +/- 25/08 +/- 25/08 +/- 25/08 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.500      (150)     5.550          50      5.575      5.650        (75)     5.550          50        5.650           –               5.750        (50)         5.750     5.500         5.596
Lúa thường       5.450        100     5.400          50      5.450      5.375          75     5.450          75        5.650           –        5.550           –           5.550           –           5.650     5.400         5.500
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.150      (100)     6.600        150      6.875      6.950        (75)     7.100        350        5.900           –               6.750        (50)         7.150     5.900         6.729
Lúa thường       7.050        100     6.450        100      6.525      6.475          50     6.500        150        5.900           –               6.550           –           7.050     5.900         6.496
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       8.350      (200)     8.225          25      8.275      8.325        (50)     8.225        (25)        8.375           –               8.300           –           8.375     8.225         8.292
Lứt loại 2       8.275          25     8.175          25      8.000      8.075        (75)     8.025        (25)        8.175           –        8.250           –           8.100           –           8.275     8.000         8.143
Xát trắng loại 1          8.650           –                    8.650           –        8.800           9.000      (150)         9.000     8.650         8.775
Xát trắng loại 2          8.450           –                    8.475           –        8.500           –           8.650        (50)         8.650     8.450         8.519
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       8.350           –       8.400           –        8.200      8.150          50     8.400        250        8.050           –        8.000          50         8.450          50         8.450     8.000         8.264
Tấm 2/3         7.950           –        8.050      8.050           –              7.650           –               8.100           –           8.100     7.650         7.938
Tấm 3/4       7.950      (100)     7.650           –        7.850      7.850           –                           7.950     7.650         7.817
Cám xát       7.850      (100)     7.975          25      7.875      8.025      (150)     8.250        150        7.900      (150)      8.150        (50)         8.100        (50)         8.250     7.850         8.014
Cám lau       7.850      (100)     7.975        225      7.875      8.025      (150)     8.250        150        7.900      (150)      8.150        (50)         8.100        (50)         8.250     7.850         8.014
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.050           –       8.900           –        8.825      8.750          75     8.625        175        8.900           –        8.950      (250)         8.800           –           9.050     8.625         8.864
10%         8.800           –                    8.650           –                   8.800     8.650         8.725
15%       8.850           –       8.700           –        8.525      8.450          75            8.500           –        8.800           –           8.700           –           8.850     8.500         8.679
20%         8.600           –                    8.400           –                   8.600     8.400         8.500
25%       8.650           –       8.500           –        8.250      8.150        100            8.300           –        8.500        100         8.600        100         8.650     8.250         8.467
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 30/05/2024-06/06/2025
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       7.125        7.089  -43 
Lúa thường tại kho       9.050        8.575  -42 
Lứt loại 1     12.250      11.392  -208 
Xát trắng loại 1      14.250      13.740  -150 
5% tấm     13.950      13.521  -164 
15% tấm     13.750      13.292  -167 
25% tấm     13.300      12.917  -125 
Tấm 1/2     10.850      10.500  -14 
Cám xát/lau       7.350        7.193  +79 

Tỷ giá

Ngày 10/06/2024
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,25
EUR Euro 0,93
IDR Indonesian Rupiah 16306,00
MYR Malaysian Ringgit 4,72
PHP Philippine Peso 58,73
KRW South Korean Won 1374,95
JPY Japanese Yen 156,93
INR Indian Rupee 83,53
MMK Burmese Kyat 2098,27
PKR Pakistani Rupee 278,51
THB Thai Baht 36,74
VND Vietnamese Dong 25418,97