Giá lúa gạo nội địa ngày 15/09/2022-22/09/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
Giá BQ
22/09 +/- 22/09 +/- 22/09 +/- 22/09 +/- 22/09 +/- 22/09 +/- 22/09 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.750        200     5.550           –        5.700        225     5.550           –          5.550          50             5.900           –           5.900     5.550         5.667
Lúa thường       5.450        100     5.450           –        5.425        175     5.450           –          5.500          50      5.600           –           5.600           –           5.600     5.425         5.496
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.400        200     6.550           –        7.000        225     6.750           –          5.800          75             6.900           –           7.400     5.800         6.733
Lúa thường       7.050        100     6.350           –        6.525        175     6.500           –          5.725          50             6.600           –           7.050     5.725         6.458
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       8.750        300     8.535        285      8.575        325     8.550        225        8.575        150             8.700           –           8.750     8.535         8.614
Lứt loại 2       8.650        300     8.425        225      8.575        475     8.500        225        8.525        200      8.500        100         8.500        200         8.650     8.425         8.525
Xát trắng loại 1          8.850        200                9.150        400      9.200        150         9.300        150         9.300     8.850         9.125
Xát trắng loại 2          8.650        200                9.025        250      9.050        300         9.200        300         9.200     8.650         8.981
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       8.550        300     8.675        275      8.450        350     8.600        150        8.250           –        8.600        300         8.600        100         8.675     8.250         8.532
Tấm 2/3         8.250        300      8.375        425            8.050        300             8.250        150         8.375     8.050         8.231
Tấm 3/4       7.850        300     7.950        300      8.150        125                         8.150     7.850         7.983
Cám xát       8.050        500     8.050        300      8.250        600     8.275        475        8.150          50      8.200        400         8.300        500         8.300     8.050         8.182
Cám lau       8.050        500     7.935        285      8.250        600     8.275        475        8.150          50      8.200        400         8.300        500         8.300     7.935         8.166
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.450        200     9.250        300      9.400        500     9.150        250        9.300        100      9.300        300         9.250        250         9.450     9.150         9.300
10%         9.150        300                9.050        100                 9.150     9.050         9.100
15%       9.250        200     9.050        300      9.100        500            8.900        100      9.200        250         9.150        250         9.250     8.900         9.108
20%         8.950        300                8.800        100                 8.950     8.800         8.875
25%       9.050        200     8.850        300      8.800        400            8.700        100      9.050        300         9.000        200         9.050     8.700         8.908
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 24/11/2022-01/12/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.550        6.418  +64 
Lúa thường tại kho       7.900        7.217  +242 
Lứt loại 1     10.000        9.738  +71 
Xát trắng loại 1      10.800      10.525  +125 
5% tấm     10.400      10.279  -29 
15% tấm     10.200      10.017  -67 
25% tấm     10.100        9.792  -100 
Tấm 1/2       9.500        9.207  -29 
Cám xát/lau       8.550        8.446  +21 

Tỷ giá

Ngày 02/12/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,02
EUR Euro 0,95
IDR Indonesian Rupiah 15366,83
INR Indian Rupee 4,39
MMK Burmese Kyat 55,78
MYR Malaysian Ringgit 81,41
PHP Philippine Peso 2100,16
PKR Pakistani Rupee 224,21
THB Thai Baht 34,74
VND Vietnamese Dong 24463,09