Giá lúa gạo nội địa ngày 15/09/2022-22/09/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
Giá BQ
22/09 +/- 22/09 +/- 22/09 +/- 22/09 +/- 22/09 +/- 22/09 +/- 22/09 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.750        200     5.550           –        5.700        225     5.550           –          5.550          50             5.900           –           5.900     5.550         5.667
Lúa thường       5.450        100     5.450           –        5.425        175     5.450           –          5.500          50      5.600           –           5.600           –           5.600     5.425         5.496
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.400        200     6.550           –        7.000        225     6.750           –          5.800          75             6.900           –           7.400     5.800         6.733
Lúa thường       7.050        100     6.350           –        6.525        175     6.500           –          5.725          50             6.600           –           7.050     5.725         6.458
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       8.750        300     8.535        285      8.575        325     8.550        225        8.575        150             8.700           –           8.750     8.535         8.614
Lứt loại 2       8.650        300     8.425        225      8.575        475     8.500        225        8.525        200      8.500        100         8.500        200         8.650     8.425         8.525
Xát trắng loại 1          8.850        200                9.150        400      9.200        150         9.300        150         9.300     8.850         9.125
Xát trắng loại 2          8.650        200                9.025        250      9.050        300         9.200        300         9.200     8.650         8.981
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       8.550        300     8.675        275      8.450        350     8.600        150        8.250           –        8.600        300         8.600        100         8.675     8.250         8.532
Tấm 2/3         8.250        300      8.375        425            8.050        300             8.250        150         8.375     8.050         8.231
Tấm 3/4       7.850        300     7.950        300      8.150        125                         8.150     7.850         7.983
Cám xát       8.050        500     8.050        300      8.250        600     8.275        475        8.150          50      8.200        400         8.300        500         8.300     8.050         8.182
Cám lau       8.050        500     7.935        285      8.250        600     8.275        475        8.150          50      8.200        400         8.300        500         8.300     7.935         8.166
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.450        200     9.250        300      9.400        500     9.150        250        9.300        100      9.300        300         9.250        250         9.450     9.150         9.300
10%         9.150        300                9.050        100                 9.150     9.050         9.100
15%       9.250        200     9.050        300      9.100        500            8.900        100      9.200        250         9.150        250         9.250     8.900         9.108
20%         8.950        300                8.800        100                 8.950     8.800         8.875
25%       9.050        200     8.850        300      8.800        400            8.700        100      9.050        300         9.000        200         9.050     8.700         8.908
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 07/09/2023-14/09/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       7.950        7.714  -154 
Lúa thường tại kho       9.600        8.908  -250 
Lứt loại 1     12.250      11.971  -246 
Xát trắng loại 1      14.400      14.188  -213 
5% tấm     14.550      14.150  -136 
15% tấm     14.350      13.925  -158 
25% tấm     14.150      13.617  -150 
Tấm 1/2     11.700      11.057  -250 
Cám xát/lau       7.450        7.200  -114 

Tỷ giá

Ngày 14/08/2023
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,25
EUR Euro 0,92
IDR Indonesian Rupiah 15320,08
MYR Malaysian Ringgit 4,58
PHP Philippine Peso 56,84
KRW South Korean Won 1336,37
JPY Japanese Yen 145,30
INR Indian Rupee 83,17
MMK Burmese Kyat 2101,76
PKR Pakistani Rupee 287,90
THB Thai Baht 35,24
VND Vietnamese Dong 23863,23