Giá lúa gạo nội địa ngày 22/09/2022-29/09/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
29/09 +/- 29/09 +/- 29/09 +/- 29/09 +/- 29/09 +/- 29/09 +/- 29/09 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.850        100     5.550           –        5.850        150     5.550           –          5.700        150             5.900           –           5.900         5.733
Lúa thường       5.750        300     5.450           –        5.575        150     5.400          50        5.650        150      5.650          50         5.600           –           5.750         5.582
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.450          50     6.550           –        7.200        200     7.150        400        5.925        125             6.900           –           7.450         6.863
Lúa thường       7.350        300     6.350           –        6.725        200     6.500           –          5.900        175             6.600           –           7.350         6.571
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       8.750           –       8.825        290      8.850        275     9.300        750        8.750        175             8.700           –           9.300         8.863
Lứt loại 2       8.650           –       8.650        225      8.775        200     8.700        200        8.650        125      8.550          50         8.500           –           8.775         8.639
Xát trắng loại 1          9.050        200                9.275        125      9.250          50         9.300           –           9.300         9.219
Xát trắng loại 2          8.850        200                9.050          25      9.050           –           9.200           –           9.200         9.038
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       8.550           –       8.950        275      8.500          50     8.900        300        8.150      (100)      8.600           –           8.600           –           8.950         8.607
Tấm 2/3         8.550        300      8.425          50            8.050           –               8.250           –           8.550         8.319
Tấm 3/4       7.850           –       8.250        300      8.150           –                           8.250         8.083
Cám xát       7.750      (300)     8.350        300      8.150      (100)     8.275           –          8.050      (100)      8.150        (50)         8.300           –           8.350         8.146
Cám lau       7.750      (300)     8.225        290      8.150      (100)     8.275           –          8.050      (100)      8.150        (50)         8.300           –           8.300         8.129
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.550        100     9.550        300      9.700        300     9.300        150        9.700        400      9.300           –           9.250           –           9.700         9.479
10%         9.450        300                9.500        450                 9.500         9.475
15%       9.350        100     9.350        300      9.400        300            9.200        300      9.200           –           9.150           –           9.400         9.275
20%         9.250        300                9.000        200                 9.250         9.125
25%       9.150        100     9.150        300      9.100        300            8.900        200      9.050           –           9.000           –           9.150         9.058
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 14/09/2023-21/09/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       7.800        7.654  -61 
Lúa thường tại kho       9.200        8.842  -67 
Lứt loại 1     12.150      11.896  -75 
Xát trắng loại 1      14.200      14.000  -188 
5% tấm     14.250      13.907  -243 
15% tấm     14.050      13.708  -217 
25% tấm     13.850      13.383  -233 
Tấm 1/2     11.800      10.993  -64 
Cám xát/lau       7.200        6.664  -536 

Tỷ giá

Ngày 14/08/2023
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,25
EUR Euro 0,92
IDR Indonesian Rupiah 15320,08
MYR Malaysian Ringgit 4,58
PHP Philippine Peso 56,84
KRW South Korean Won 1336,37
JPY Japanese Yen 145,30
INR Indian Rupee 83,17
MMK Burmese Kyat 2101,76
PKR Pakistani Rupee 287,90
THB Thai Baht 35,24
VND Vietnamese Dong 23863,23