Xuất hiện nhiều loại sinh vật gây hại trên các loại cây trồng vụ hè thu

Đây là nhận định của Trung tâm Bảo vệ thực vật miền Trung, do vậy các địa phương cần bám sát địa bàn, điều tra phát hiện để có biện pháp xử lý kịp thời.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Trung bộ, vụ hè thu, vụ mùa 2022 ở khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên nắng nóng xuất hiện muộn, cường độ không gay gắt và không kéo dài, nhiệt độ xấp xỉ cùng kỳ các năm. Mùa mưa có thể đến sớm ở khu vực Tây Nguyên và cực Nam của Nam Trung bộ. Tổng lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm.

Thu lượm ốc bươu vàng hại lúa.

Để chủ động phòng chống các đối tượng sinh vật gây hại cho cây trồng trong điều kiện biến đổi khí hậu và thời tiết bất thường, Trung tâm Bảo vệ thực vật miền Trung (thuộc Cục Bảo vệ thực vật) đề nghị Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các tỉnh, Chi cục Nông nghiệp Đà Nẵng, Chi cục Phát triển nông nghiệp Đăk Nông cần phân công các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với các Trung tâm nông nghiệp, Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện bố trí cán bộ kỹ thuật bám sát địa bàn, điều tra phát hiện và dự tính dự báo các đối tượng sinh vật gây hại trên các loại cây trồng để có biện pháp xử lý kịp thời ngay từ đầu vụ.

Đối với cây lúa: Ngay từ đầu vụ, cần chú ý các đối tượng như: Chuột ở nửa cuối tháng 5 và đầu tháng 6, hại giống gieo lúa hè thu chính vụ và lúa giai đoạn đẻ nhanh-làm đòng vụ xuân hè, hè thu sớm.Ốc bươu vàng lây lan gây hại mạnh theo nguồn nước. Vì vậy, chú ý các đợt xuống giống ở từng vùng để hạn chế ốc bươu vàng gây thiệt hại nặng giống gieo (chủ yếu khu vực đồng bằng).

Giữa vụ đến cuối vụ cần chú ý: Rầy nâu và rầy lưng trắng hại nặng vào giai đoạn lúa đòng trỗ – ngậm sữa. Tùy theo trà lúa cần điều tra, theo dõi các đợt cao điểm gây hại chính. Đợt 1 đâu tháng 6, gây hại trên lúa xuân hè (Bình Định). Đợt 2 nửa cuối tháng 7 đến giữa tháng 8, gây hại trên lúa hè thu chính vụ. Các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng, Đăk Nông chú ý theo dõi rầy di trú từ phía Nam.

Bệnh đạo ôn gây hại trên lúa mùa ở Tây Nguyên và các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, các huyện miền núi vùng Duyên hải Nam Trung bộ. Đạo ôn lá gây hại trên lúa mùa ở giai đoạn đẻ nhánh – đứng cái vào cuối tháng 6 đầu tháng 7.  Đạo ôn cổ lá, cổ bông gây hại vào cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 trên lúa mùa ở giai đoạn trỗ – ngậm sữa.

Ngoài ra, cuối vụ chú ý bệnh khô vằn phát sinh gây hại ở giai đoạn lúa đòng – chắc xanh và bệnh lem lép thối hạt hại nặng trên giống nhiễm ở giai đoạn lúa trỗ – ngậm sữa trong điều kiện nắng nóng xen kẽ mưa giông.

Cần tăng cường phòng bệnh khảm lá virus trên cây sắn.

Đối với cây sắn: Bệnh khảm lá virus gia tăng lây lan mạnh vào các tháng 6 – 8 khi trồng mới ở các tỉnh Tây Nguyên. Biểu hiện triệu chứng, hại nặng ở các tỉnh đồng bằng trong điều kiện nắng nóng và khô hạn. Ngoài ra, chú ý bọ phấn, rệp sáp bột hồng, rệp sáp, nhện đỏ, bệnh chổi rồng là những loại sinh vật gây hại đang có xu thế lây lan.

Đối với cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại trên cây ngô ở vụ hè thu, vụ 1, vụ 2 và ngô rau, chủ yếu ở giai đoạn phát triển thân lá – xoáy nõn. Đợt 1 từ cuối tháng 5 – giữa tháng 7 gây hại trên ngô vụ 1 (các tỉnh Tây Nguyên).  Đợt 2 từ giữa tháng 8 – giữa tháng 10 gây hại trên ngô rau (Duyên hải Nam Trung bộ) và ngô vụ 2 (Tây Nguyên).

Sâu keo mùa thu hại ngô.

Đối với cây tiêu: Trong điều kiện mưa nhiều, cần chú ý theo dõi và hướng dẫn nông dân phòng chống bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm hại hồ tiêu. Bệnh phát sinh trong mùa mưa và biểu hiện gia tăng gây hại nặng vào đầu mùa khô. Ngoài ra, rệp sáp gốc và cành gây hại từ tháng 5 – 6 trong môi trường có nắng nóng và mưa giông xen kẽ.

Đề nghị Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các tỉnh, thành phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Bảo vệ thực vật miền Trung để chỉ đạo bảo vệ tốt sản xuất vụ hè thu 2022.

Lương Anh Tuấn

(Giám đốc Trung tâm Bảo vệ thực vật miền Trung)

https://nongnghiep.vn/xuat-hien-nhieu-loai-sinh-vat-gay-hai-tren-cac-loai-cay-trong-vu-he-thu-d322745.html

Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 12/01/2023-19/01/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.450        6.229               –  
Lúa thường tại kho       7.750        7.050               –  
Lứt loại 1     10.300        9.988  -96 
Xát trắng loại 1      11.600      10.863  +13 
5% tấm     10.400      10.254  +7 
15% tấm     10.200      10.008  +8 
25% tấm     10.100        9.775  +8 
Tấm 1/2       9.200        8.914               –  
Cám xát/lau       8.350        8.054  -11 

Tỷ giá

Ngày 29/12/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,96
EUR Euro 0,94
IDR Indonesian Rupiah 15639,01
INR Indian Rupee 4,42
MMK Burmese Kyat 55,69
MYR Malaysian Ringgit 82,84
PHP Philippine Peso 2099,42
PKR Pakistani Rupee 226,64
THB Thai Baht 34,61
VND Vietnamese Dong 23604,16