‘Trình làng’ nhiều giống lúa OM triển vọng

Trong vụ hè thu 2022, Viện Lúa ĐBSCL thực hiện mô hình trình diễn nhiều giống lúa OM có đặc tính vượt trội nhằm bổ sung vào cơ cấu sản xuất của vùng.

Viện Lúa ĐBSCL vừa thực hiện mô hình trình diễn các giống lúa OM nhằm giới thiệu, đánh giá và chọn những giống lúa mới có đặc tính vượt trội. Các giống lúa này sẽ được phổ biến trên diện rộng, đẩy mạnh phát triển sản xuất, bổ sung vào cơ cấu sản xuất lúa của vùng ĐBSCL và một số vùng lân cận.

Theo các cán bộ nghiên cứu trực tiếp thực hiện trong vụ hè thu 2022, các giống lúa trình diễn trong mô hình có thời gian sinh trưởng ngắn (từ 85 -100 ngày). Nhóm A0, A1 và A2 gồm các nhóm giống lúa chất lượng cao cấp, chất lượng cao, giống lúa cao sản, nếp và Japonica. Tổng số giống lúa trình diễn là 16 giống, trong đó giống OM4900 và OM5451 làm đối chứng, với kỹ thuật cấy 1 tép/bụi, khoảng cách cấy 15 x 20 cm, áp dụng công thức phân bón: 80 N – 40 P2O5 – 40 K2O (kg/ha) cho tất cả các nhóm giống.

Nông dân tham quan mô hình trình diễn các giống lúa OM tại khu ruộng thực nghiệm ở Viện Lúa ĐBSCL. Ảnh: Hữu Đức.

Trong các giống lúa OM trong mô hình, có 3 giống đã được công nhận lưu hành, 4 giống được công nhận chính thức, 1 giống đã được công nhận sản xuất thử, 5 giống đang hoàn thiện hồ sơ để công nhận lưu hành và 3 giống đã/hoặc đang được khảo nghiệm quốc gia. Tất cả các giống lúa trên đều đăng ký bảo hộ và được cấp bằng bảo hộ giống cây trồng.

Về thời gian sinh trưởng, có 6 giống lúa có thời gian sinh trưởng thuộc nhóm A2; 8 giống có thời gian sinh trưởng thuộc nhóm A1 và 2 giống có thời gian sinh trưởng thuộc nhóm A0.

Phân nhóm các giống lúa theo phẩm chất gạo như sau: Nhóm giống lúa thơm chất lượng cao cấp có 2 giống (OM8, OM48). Nhóm giống lúa chất lượng cao có 11 giống, gồm các giống OM11, OM35, OM34, OM375, OM429, OM468, OM5451, OM16, OM18, OM4900. Nhóm giống lúa cao sản có 2 giống (OM20 và OM22). Nhóm giống lúa nếp và Japonica có giống nếp OM406 và giống lúa Japonica OM46.

Hằng năm, Viện Lúa ĐBSCL thực hiện mô hình trình diễn các giống lúa OM trong 2 vụ lúa chính đông xuân và hè thu. Sau mỗi vụ, Viện tổ chức hội thảo đánh giá giống lúa, có sự tham gia của các sở NN-PTNT, trung tâm giống, trung tâm khuyến nông, nông dân các HTX, tổ hợp tác sản xuất giống lúa ở các tỉnh trong vùng ĐBSCL. Trong vụ lúa đông xuân 2021 – 2022), Có 35 giống lúa OM được đánh giá đạt nhiều chỉ số cao về năng suất, phẩm chất gạo và khả năng thích nghi, chống chịu sâu bệnh.

Nhận xét về mô hình trình diễn các giống lúa OM trong vụ hè thu 2022, TS Dương Hoàng Sơn, Trưởng Phòng Khoa học – Hợp tác quốc tế (Viện Lúa ĐBSCL) cho biết qua ghi nhận mô hình với 18 giống lúa OM (2 giống lúa đối chứng là OM4900 và OM5451) cho thấy, đa số các giống sinh trưởng phát triển tốt, ít nhiễm sâu bệnh và đạt các chỉ số cơ bản về năng suất, phẩm chất gạo, cơm.

Sắp tới, để kịp thời bổ sung các giống lúa mới có triển vọng vào cơ cấu sản xuất lúa của vùng ĐBSCL, Viện Lúa ĐBSCL cho biết sẽ tiếp tục khảo nghiệm trên diện rộng ở các vùng sinh thái khác nhau và đề xuất một số giống lúa được công nhận trước khi phổ biến ra sản xuất.

HỮU ĐỨC

https://nongnghiep.vn/trinh-lang-nhieu-giong-lua-om-trien-vong-d330038.html

Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 14/09/2023-21/09/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       7.800        7.654  -61 
Lúa thường tại kho       9.200        8.842  -67 
Lứt loại 1     12.150      11.896  -75 
Xát trắng loại 1      14.200      14.000  -188 
5% tấm     14.250      13.907  -243 
15% tấm     14.050      13.708  -217 
25% tấm     13.850      13.383  -233 
Tấm 1/2     11.800      10.993  -64 
Cám xát/lau       7.200        6.664  -536 

Tỷ giá

Ngày 14/08/2023
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,25
EUR Euro 0,92
IDR Indonesian Rupiah 15320,08
MYR Malaysian Ringgit 4,58
PHP Philippine Peso 56,84
KRW South Korean Won 1336,37
JPY Japanese Yen 145,30
INR Indian Rupee 83,17
MMK Burmese Kyat 2101,76
PKR Pakistani Rupee 287,90
THB Thai Baht 35,24
VND Vietnamese Dong 23863,23