Thông báo “Khuyến cáo rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu”

Ngày 21/3/2022, Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương đã có văn bản số 151/PVTM-P3 về việc “Khuyến cáo các rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu giữa bối cảnh quan hệ Nga – Ukraine diễn biến phức tạp”. Theo đó, một số quốc gia đã điều chỉnh chính sách thương mại liên quan đến Liên bang Nga và việc này đã và đang làm nảy sinh phức tạp nhất định đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có giao dịch với các thị trường có liên quan. Đề nghị các doanh nghiệp chủ động nắm bắt, đánh giá và có các biện pháp phù hợp nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh được diễn ra an toàn và thuận lợi.

Đính kèm là văn bản số 151/PVTM-P3 ngày 21/3/2022 của Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương.

Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Previous
Next

Từ ngày 11/08/2022-18/08/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       5.650        5.457  +21 
Lúa thường tại kho       6.950        6.429  +4 
Lứt loại 1       8.550        8.358  -86 
Xát trắng loại 1        9.150        8.813  -119 
5% tấm       9.200        8.864  -68 
15% tấm       8.850        8.667  -75 
25% tấm       8.650        8.417  -92 
Tấm 1/2       8.400        8.207  -7 
Cám xát/lau       8.200        8.032  -118 

Tỷ giá

Ngày 25/09/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,10
EUR Euro 1,03
IDR Indonesian Rupiah 15067,15
INR Indian Rupee 4,58
MMK Burmese Kyat 58,76
MYR Malaysian Ringgit 81,24
PHP Philippine Peso 2095,81
PKR Pakistani Rupee 239,58
THB Thai Baht 37,54
VND Vietnamese Dong 23705,12