Hội thảo “Thúc đẩy đầu tư tư nhân trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất (AFOLU) tại Việt Nam”

Trong khuôn khổ dự án “Vườn ươm Tài chính và Đầu tư cho Nông Lâm Nghiệp” (FFII), là một phần của thỏa thuận hợp tác kéo dài ba năm giữa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (DOS) – Cục Đại dương, Các vấn đề Môi trường & Khoa học Quốc tế và tổ chức Bảo tồn Quốc tế (Conservation Iternational – CI), phối hợp với GGGI với tư cách là đối tác chính triển khai dự án. Mục tiêu trọng tâm của Vườn ươm là xúc tiến việc tài trợ của khu vực tư nhân cho các chiến lược khí hậu cấp quốc gia và địa phương trong lĩnh vực AFOLU tại năm quốc gia, trong đó có Việt Nam. Hiệp hội Lương thực Việt Nam thông báo đến Quý Doanh nghiệp hội thảo do Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) Việt Nam tổ chức. Thông tin chi tiết như sau:

  • Chủ đề: Thúc đẩy đầu tư tư nhân trong lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Sử dụng đất (AFOLU) tại Việt Nam.
  • Thời gian tổ chức: 13:30 – 15:45, ngày 01/11/2021.
  • Hình thức: Trực tuyến qua ứng dụng Zoom.
  • Nội dung: (1) Trồng rừng gỗ lớn lâu năm, (2) Nông lâm nghiệp xen canh cây cà-phê / cây lấy hạt / cây ăn trái và (3) Trồng lúa áp dụng phương pháp tưới ướt khô xen kẽ.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham gia vui lòng đăng ký tham dự thông qua đường link: https://tinyurl.com/FFIIworkshops.

Sau khi nhận được đăng ký, GGGI sẽ gửi một email xác nhận kèm thông tin về việc tham gia buổi hội thảo.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Bà Đào Thị Mai Hoa, Chuyên viên cao cấp về Đầu tư Bền vững của GGGI Việt Nam

+ Email hoa.dao@gggi.org

+ Số điện thoại:  0932 773 179

Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 16/11/2023-23/11/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       8.950        8.875  +68 
Lúa thường tại kho     10.800      10.113  +38 
Lứt loại 1     13.600      13.275  -150 
Xát trắng loại 1      15.950      15.538  -88 
5% tấm     15.500      15.371  -82 
15% tấm     15.300      15.150  -50 
25% tấm     15.100      14.817  +42 
Tấm 1/2     13.000      11.807  +57 
Cám xát/lau       7.200        6.714  -636 

Tỷ giá

Ngày 28/11/2023
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,11
EUR Euro 0,91
IDR Indonesian Rupiah 15413,49
MYR Malaysian Ringgit 4,67
PHP Philippine Peso 55,40
KRW South Korean Won 1286,25
JPY Japanese Yen 147,43
INR Indian Rupee 83,35
MMK Burmese Kyat 2097,27
PKR Pakistani Rupee 285,64
THB Thai Baht 34,73
VND Vietnamese Dong 24378,05