Giá lúa gạo nội địa ngày 30/09/2021-07/10/2021

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
07/10 +/- 07/10 +/- 07/10 +/- 07/10 +/- 07/10 +/- 07/10 +/- 07/10 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài     5.650       200     5.200          –       5.450      200     5.450         –       5.350       100         6.000       400     6.000     5.517
Lúa thường     5.250       300     4.800          –           4.850  –      5.150       200     5.250       300     5.250       150     5.250     5.092
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài     7.450       200     6.550          –       6.750      250         5.600       100         7.000       400     7.450     6.670
Lúa thường     7.350       100     6.150          –               5.400       200         6.250       150     7.350     6.288
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1     8.050          –       8.500          –       8.700      400         8.550       200         9.000       300     9.000     8.560
Lứt loại 2     7.850          –       8.000       200     8.050      150         8.050       200     8.050       200     8.000       100     8.050     8.000
Xát trắng loại 1          9.550          –           9.850      500     9.900       550       10.400       400   10.400     9.925
Xát trắng loại 2          8.800       150         8.950        50     8.950          –       9.100       100     9.200       200     9.200     9.000
Phụ Phẩm
Tấm 1/2     7.350          –       7.450         50     7.250      300     7.200      250     7.100       150     6.950       100     7.600       300     7.600     7.271
Tấm 2/3         7.150       100     7.250      300         6.950       200         7.000       100     7.250     7.088
Tấm 3/4     6.850       300     7.050       100     6.850      300     6.550      100                 7.050     6.825
Cám xát     7.050       300     6.950          –       6.750      200     7.200      650     7.200       650     6.750       200     7.100       400     7.200     7.000
Cám lau     7.050       300     6.950          –       6.750      200     7.200      650     7.200       650     6.750       200     7.100       400     7.200     7.000
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     9.650       400     9.250       100     9.350      150     9.450      200     9.500       200     9.500       100     9.400       250     9.650     9.443
10%         9.150       100             9.400       200             9.400     9.275
15%     9.450       400     9.050       100     9.050      150         9.200       200     9.200          –       9.200       250     9.450     9.192
20%         8.950       100             9.100       200             9.100     9.025
25%     9.250       400     8.850       100     8.750      150         9.000       200     8.900      (100)     8.900       250     9.250     8.942
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 12/01/2023-19/01/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.450        6.229               –  
Lúa thường tại kho       7.750        7.050               –  
Lứt loại 1     10.300        9.988  -96 
Xát trắng loại 1      11.600      10.863  +13 
5% tấm     10.400      10.254  +7 
15% tấm     10.200      10.008  +8 
25% tấm     10.100        9.775  +8 
Tấm 1/2       9.200        8.914               –  
Cám xát/lau       8.350        8.054  -11 

Tỷ giá

Ngày 29/12/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,96
EUR Euro 0,94
IDR Indonesian Rupiah 15639,01
INR Indian Rupee 4,42
MMK Burmese Kyat 55,69
MYR Malaysian Ringgit 82,84
PHP Philippine Peso 2099,42
PKR Pakistani Rupee 226,64
THB Thai Baht 34,61
VND Vietnamese Dong 23604,16