Giá lương thực nội địa ngày 25/03/2021-01/04/2021

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
01/04 +/- 01/04 +/- 01/04 +/- 01/04 +/- 01/04 +/- 01/04 +/- 01/04 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài      6.350      (200)      6.150    (300)      6.150    (500)      6.450    (100)      6.250     (300)          6.900    (100)      6.900     6.375
Lúa thường      6.250      (400)      6.150    (300)      6.150    (500)      6.550    (100)      6.250     (400)      6.450   (100)      6.900        –        6.900     6.386
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài      7.550      (200)      7.150    (300)      7.550    (600)          6.500     (300)          7.900    (100)      7.900     7.330
Lúa thường      7.450      (400)      7.150    (300)      7.350    (550)          6.500     (400)          7.900        –        7.900     7.270
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1      9.050      (800)      9.350    (400)      9.250    (500)          8.850     (750)          9.400    (500)      9.400     9.180
Lứt loại 2      8.950      (800)      9.350    (400)      9.000    (625)          8.850     (750)      9.350   (250)      9.250    (500)      9.350     9.125
Xát trắng loại 1         10.650    (400)        10.750    (400)    10.750     (300)        10.900    (400)    10.900   10.763
Xát trắng loại 2         10.650    (400)        10.750    (400)    10.500     (650)    10.800   (200)    10.600    (600)    10.800   10.660
Phụ Phẩm
Tấm 1/2      9.050          –        9.150    (300)      8.850    (400)      8.750    (250)      8.750     (300)      9.250        –        9.200        –        9.250     9.000
Tấm 2/3          8.350    (100)      8.650    (300)          7.750         –            8.100        –        8.650     8.213
Tấm 3/4      7.550      (100)      8.050    (100)      7.650    (300)      7.750    (100)                  8.050     7.750
Cám xát      6.550      (300)      6.750    (100)      6.550    (275)      6.550    (200)      6.550     (300)      6.550        –        6.700    (200)      6.750     6.600
Cám lau      6.550      (300)      6.750    (100)      6.550    (275)      6.550    (200)      6.550     (300)      6.550        –        6.700    (200)      6.750     6.600
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%    11.150      (300)    11.050    (400)    10.750    (550)    10.750    (800)    11.800         –      11.100   (200)    10.750    (550)    11.800   11.050
10%        10.950    (400)            11.500         –              11.500   11.225
15%    10.950      (300)    10.850    (400)    10.450    (550)        11.400         –      10.900   (200)    10.550    (550)    11.400   10.850
20%        10.750    (400)            11.200         –              11.200   10.975
25%    10.750      (300)    10.650    (400)    10.550    (150)        10.700         –      10.700   (200)    10.050    (550)    10.750   10.567
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 17/11/2022-24/11/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.550        6.354  -64 
Lúa thường tại kho       7.950        6.975  -375 
Lứt loại 1       9.950        9.667  +25 
Xát trắng loại 1      10.800      10.400  -125 
5% tấm     10.500      10.307  +50 
15% tấm     10.200      10.083  +75 
25% tấm     10.100        9.892  +142 
Tấm 1/2       9.500        9.236  +21 
Cám xát/lau       8.500        8.407  -71 

Tỷ giá

Ngày 21/11/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,17
EUR Euro 0,98
IDR Indonesian Rupiah 15726,71
INR Indian Rupee 4,58
MMK Burmese Kyat 57,41
MYR Malaysian Ringgit 81,71
PHP Philippine Peso 2099,47
PKR Pakistani Rupee 224,14
THB Thai Baht 36,28
VND Vietnamese Dong 24829,24