Giá lúa gạo nội địa ngày 21/10/2021-28/10/2021

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
28/10 +/- 28/10 +/- 28/10 +/- 28/10 +/- 28/10 +/- 28/10 +/- 28/10 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài     6.150          –       5.300          –       5.850         –           6.000       250         6.200          –       6.200     5.900
Lúa thường     5.450          –       4.900          –               5.600       250     5.350          –       5.600          –       5.600     5.380
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài     7.450          –       6.700          –       7.200         –           6.250       250         7.200          –       7.450     6.960
Lúa thường     7.350          –       6.200          –               5.850       250         6.600          –       7.350     6.500
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1     8.350          –       8.800          –       9.075         –           9.050       100         9.300      (200)     9.300     8.915
Lứt loại 2     8.150          –       8.300          –       8.300       (50)         8.325         75     8.350       100     8.300      (150)     8.350     8.288
Xát trắng loại 1          9.850          –         10.150     (100)   10.350      (150)       10.600      (150)   10.600   10.238
Xát trắng loại 2          9.050          –           9.050     (150)     9.100         50     9.400       100     9.200      (200)     9.400     9.160
Phụ Phẩm
Tấm 1/2     7.750          –       7.700          –       7.450     (100)     7.350     (100)     7.250          –       7.450      (100)     7.600         50     7.750     7.507
Tấm 2/3         7.400          –       7.450     (100)         6.950          –           7.200          –       7.450     7.250
Tấm 3/4     7.650          –       7.300       200     7.050     (100)     7.050     (100)                 7.650     7.263
Cám xát     7.650          –       7.400      (100)     7.350     (300)     7.350     (100)     7.150      (400)     7.250          –       7.650        (50)     7.650     7.400
Cám lau     7.650          –       7.400      (100)     7.350     (300)     7.350     (100)     7.150      (400)     7.250          –       7.650        (50)     7.650     7.400
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     9.750          –       9.450          –       9.350     (100)     9.300     (150)     9.700          –       9.800       100     9.350      (150)     9.800     9.529
10%         9.350          –               9.600          –               9.600     9.475
15%     9.550          –       9.250          –       9.050     (100)         9.400          –       9.500       100     9.150      (150)     9.550     9.317
20%         9.150          –               9.300          –               9.300     9.225
25%     9.350          –       9.050          –       8.750     (100)         9.200          –       9.200       100     8.850      (150)     9.350     9.067
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 17/11/2022-24/11/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.550        6.354  -64 
Lúa thường tại kho       7.950        6.975  -375 
Lứt loại 1       9.950        9.667  +25 
Xát trắng loại 1      10.800      10.400  -125 
5% tấm     10.500      10.307  +50 
15% tấm     10.200      10.083  +75 
25% tấm     10.100        9.892  +142 
Tấm 1/2       9.500        9.236  +21 
Cám xát/lau       8.500        8.407  -71 

Tỷ giá

Ngày 21/11/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,17
EUR Euro 0,98
IDR Indonesian Rupiah 15726,71
INR Indian Rupee 4,58
MMK Burmese Kyat 57,41
MYR Malaysian Ringgit 81,71
PHP Philippine Peso 2099,47
PKR Pakistani Rupee 224,14
THB Thai Baht 36,28
VND Vietnamese Dong 24829,24