Giá lúa gạo nội địa ngày 18/11/2021-25/11/2021

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
25/11 +/- 25/11 +/- 25/11 +/- 25/11 +/- 25/11 +/- 25/11 +/- 25/11 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài         5.750        200         5.500          –           5.650      (200)             5.650      (200)             6.200          –           6.200         5.750
Lúa thường         5.250          –           5.100          –                   5.350      (100)         5.250          –           5.500          –           5.500         5.290
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài         7.050      (100)         6.800          –           6.950      (250)             5.900      (200)             7.200          –           7.200         6.780
Lúa thường         6.950      (100)         6.300          –                   5.600      (100)             6.500          –           6.950         6.338
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1         8.250          –           8.800      (100)         8.650      (200)             8.500      (550)             9.300        (50)         9.300         8.700
Lứt loại 2         8.050          –           8.200          –           7.925      (225)             7.850      (475)         8.250          –           8.000      (150)         8.250         8.046
Xát trắng loại 1              9.800      (100)             9.950          –           9.550      (500)           10.300      (200)       10.300         9.900
Xát trắng loại 2              8.850          –               8.700      (150)         8.650      (425)         9.200          –           8.800      (200)         9.200         8.840
Phụ Phẩm
Tấm 1/2         7.150          –           7.600          –           7.250      (100)         7.250      (100)         7.350        100         7.450          –           7.500          –           7.600         7.364
Tấm 2/3             7.350          –           7.250      (100)             7.100          –               7.050      (100)         7.350         7.188
Tấm 3/4         6.750          –           7.250          –           6.950      (100)         7.050          –                       7.250         7.000
Cám xát         7.650          –           7.550        100         7.575          –           7.350          –           7.625        (25)         7.450          –           7.700          50         7.700         7.557
Cám lau         7.650          –           7.550        100         7.575          –           7.350          –           7.625        (25)         7.450          –           7.700          50         7.700         7.557
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%         9.750          –           9.250          –           9.050      (150)         9.000      (150)         9.200      (500)         9.600          –           9.000      (100)         9.750         9.264
10%             9.150          –                   9.100      (500)                 9.150         9.125
15%         9.550          –           9.050          –           8.750      (150)             9.000      (400)         9.300          –           8.800      (100)         9.550         9.075
20%             8.950          –                   8.900      (400)                 8.950         8.925
25%         9.350          –           8.850          –           8.450      (150)             8.500      (700)         9.100          –           8.500      (100)         9.350         8.792
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 24/11/2022-01/12/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.550        6.418  +64 
Lúa thường tại kho       7.900        7.217  +242 
Lứt loại 1     10.000        9.738  +71 
Xát trắng loại 1      10.800      10.525  +125 
5% tấm     10.400      10.279  -29 
15% tấm     10.200      10.017  -67 
25% tấm     10.100        9.792  -100 
Tấm 1/2       9.500        9.207  -29 
Cám xát/lau       8.550        8.446  +21 

Tỷ giá

Ngày 02/12/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,02
EUR Euro 0,95
IDR Indonesian Rupiah 15366,83
INR Indian Rupee 4,39
MMK Burmese Kyat 55,78
MYR Malaysian Ringgit 81,41
PHP Philippine Peso 2100,16
PKR Pakistani Rupee 224,21
THB Thai Baht 34,74
VND Vietnamese Dong 24463,09