Giá lúa gạo nội địa ngày 10/06/2021-17/06/2021

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
17/06 +/- 17/06 +/- 17/06 +/- 17/06 +/- 17/06 +/- 17/06 +/- 17/06 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài     5.450         –       5.400      (200)     5.450     (100)     5.450     (100)     5.500        –           6.000     (100)     6.000     5.542
Lúa thường     4.950         –       5.100      (100)     4.950     (100)     4.850     (200)     5.050        –       6.250         –       5.000     (100)     6.250     5.164
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài     7.850         –       6.600      (700)     6.750     (100)         5.750        –           7.000     (100)     7.850     6.790
Lúa thường     7.350         –       6.300      (600)     5.950     (150)         5.300        –           6.000     (100)     7.350     6.180
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1     9.450     (100)     8.900      (500)     8.975     (275)         9.300        –           9.600  `      9.600     9.245
Lứt loại 2     8.050         –       7.700   (1.000)     7.825     (250)         8.050        –       7.750     (400)     7.900         –       8.050     7.879
Xát trắng loại 1        10.200      (650)       10.650     (100)     9.850        –         10.700      100   10.700   10.350
Xát trắng loại 2          8.700   (1.450)         8.700     (650)     8.950        –       9.300     (400)     8.800       (50)     9.300     8.890
Phụ Phẩm
Tấm 1/2     8.450         –       7.650      (800)     7.950         –       7.950      100     7.900        –       7.550     (600)     7.600     (400)     8.450     7.864
Tấm 2/3         7.450      (700)     7.750     (100)         7.050        –           7.400     (300)     7.750     7.413
Tấm 3/4     7.050         –       7.250      (700)     7.050     (200)     7.200       (50)                 7.250     7.138
Cám xát     7.650         –       7.650      (100)     7.450     (100)     7.450         –       7.750        –       7.350         –       7.700         –       7.750     7.571
Cám lau     7.650         –       7.650      (100)     7.450     (100)     7.450         –       7.750        –       7.350         –       7.700         –       7.750     7.571
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     9.950     (700)     9.650   (1.100)     9.350     (450)     9.250     (700)   10.500    (500)     9.700     (400)     9.100     (600)   10.500     9.643
10%         9.550   (1.100)           10.100    (500)           10.100     9.825
15%     9.750     (700)     9.450   (1.100)     9.050     (450)         9.900    (500)     9.500     (400)     8.900     (600)     9.900     9.425
20%         9.350   (1.100)             9.700    (500)             9.700     9.525
25%     9.550     (700)     9.250   (1.100)     8.750     (450)         9.500    (500)     9.300     (400)     8.600     (500)     9.550     9.158
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 24/11/2022-01/12/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.550        6.418  +64 
Lúa thường tại kho       7.900        7.217  +242 
Lứt loại 1     10.000        9.738  +71 
Xát trắng loại 1      10.800      10.525  +125 
5% tấm     10.400      10.279  -29 
15% tấm     10.200      10.017  -67 
25% tấm     10.100        9.792  -100 
Tấm 1/2       9.500        9.207  -29 
Cám xát/lau       8.550        8.446  +21 

Tỷ giá

Ngày 21/11/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,17
EUR Euro 0,98
IDR Indonesian Rupiah 15726,71
INR Indian Rupee 4,58
MMK Burmese Kyat 57,41
MYR Malaysian Ringgit 81,71
PHP Philippine Peso 2099,47
PKR Pakistani Rupee 224,14
THB Thai Baht 36,28
VND Vietnamese Dong 24829,24