Giá lúa gạo nội địa ngày 09/12/2021-16/12/2021

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
16/12 +/- 16/12 +/- 16/12 +/- 16/12 +/- 16/12 +/- 16/12 +/- 16/12 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.650          –       5.500        100      5.450          –           5.450      (200)         5.900        200         5.900         5.590
Lúa thường       5.050          –       5.100        100      4.950          –           5.100      (150)     5.050          –       5.400        100         5.400         5.108
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       6.650      (200)     6.800        100      6.750          –           5.700      (200)         6.900        200         6.900         6.560
Lúa thường       6.650          –       6.300        100      5.950          –           5.350      (150)         6.400        100         6.650         6.130
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       7.950          –       8.600          –        8.350          –           8.350        300         8.650          –           8.650         8.380
Lứt loại 2       7.750          –       7.800          –        7.575      (200)         7.525      (100)     7.650      (100)     7.550      (200)         7.800         7.642
Xát trắng loại 1          9.500      (200)         9.050      (250)     8.850      (225)       10.000      (200)       10.000         9.350
Xát trắng loại 2          8.450        (50)         8.350      (250)     8.225      (100)     8.700      (400)     8.300      (200)         8.700         8.405
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       7.150          –       7.400        (50)      7.050      (100)     7.050          –       7.250          –       7.250          –       7.200          –           7.400         7.193
Tấm 2/3         7.200        (50)      7.150          –           6.750      (200)         7.000          –           7.200         7.025
Tấm 3/4       6.750          –       7.100        (50)      6.750          –       6.750          –                       7.100         6.838
Cám xát       7.350      (200)     7.400        (50)      7.425          50     7.350        100     7.450          –       7.350          –       7.400      (100)         7.450         7.389
Cám lau       7.350      (200)     7.400        (50)      7.425          50     7.350        100     7.450          –       7.350          –       7.400      (100)         7.450         7.389
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.450      (100)     8.850      (100)      8.500      (350)     8.500      (250)     8.700      (100)     9.100          –       8.500      (150)         9.450         8.800
10%         8.750      (100)             8.600      (100)                 8.750         8.675
15%       9.250      (100)     8.650      (100)      8.200      (350)         8.500      (100)     8.800          –       8.300      (150)         9.250         8.617
20%         8.550      (100)             8.400      (100)                 8.550         8.475
25%       9.050      (100)     8.450      (100)      7.900      (350)         8.200      (100)     8.500          –       8.000      (150)         9.050         8.350
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 24/11/2022-01/12/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.550        6.418  +64 
Lúa thường tại kho       7.900        7.217  +242 
Lứt loại 1     10.000        9.738  +71 
Xát trắng loại 1      10.800      10.525  +125 
5% tấm     10.400      10.279  -29 
15% tấm     10.200      10.017  -67 
25% tấm     10.100        9.792  -100 
Tấm 1/2       9.500        9.207  -29 
Cám xát/lau       8.550        8.446  +21 

Tỷ giá

Ngày 02/12/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,02
EUR Euro 0,95
IDR Indonesian Rupiah 15366,83
INR Indian Rupee 4,39
MMK Burmese Kyat 55,78
MYR Malaysian Ringgit 81,41
PHP Philippine Peso 2100,16
PKR Pakistani Rupee 224,21
THB Thai Baht 34,74
VND Vietnamese Dong 24463,09