Giá lúa gạo nội địa ngày 07/10/2021-14/10/2021

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
14/10 +/- 14/10 +/- 14/10 +/- 14/10 +/- 14/10 +/- 14/10 +/- 14/10 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài     6.150       500     5.300       100     5.750      300     5.700         –       5.750       400         6.200       200     6.200     5.808
Lúa thường     5.450       200     4.800          –           5.400  –      5.350       200     5.350       100     5.350       100     5.450     5.283
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài     7.450          –       6.650       100     7.100      350         6.000       400         7.200       200     7.450     6.880
Lúa thường     7.350          –       6.150          –               5.600       200         6.350       100     7.350     6.363
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1     8.250       200     8.700       200     9.025      325         8.950       400         9.300       300     9.300     8.845
Lứt loại 2     8.050       200     8.100       100     8.225      175         8.250       200     8.250       200     8.300       300     8.300     8.196
Xát trắng loại 1          9.800       250       10.350      500   10.500       600       10.500       100   10.500   10.288
Xát trắng loại 2          8.900       100         9.200      250     8.950          –       9.200       100     9.350       150     9.350     9.120
Phụ Phẩm
Tấm 1/2     7.750       400     7.600       150     7.550      300     7.450      250     7.250       150     7.450       500     7.800       200     7.800     7.550
Tấm 2/3         7.300       150     7.550      300         6.950          –           7.400       400     7.550     7.300
Tấm 3/4     6.850          –       7.200       150     7.050      200     7.150      600                 7.200     7.063
Cám xát     7.450       400     7.200       250     7.450      700     7.350      150     7.550       350     7.250       500     7.700       600     7.700     7.421
Cám lau     7.450       400     7.200       250     7.450      700     7.350      150     7.550       350     7.250       500     7.700       600     7.700     7.421
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     9.750       100     9.350       100     9.450      100     9.500        50     9.700       200     9.600       100     9.400          –       9.750     9.536
10%         9.250       100             9.600       200             9.600     9.425
15%     9.550       100     9.150       100     9.150      100         9.400       200     9.300       100     9.200          –       9.550     9.292
20%         9.050       100             9.300       200             9.300     9.175
25%     9.350       100     8.950       100     8.850      100         9.200       200     9.000       100     8.900          –       9.350     9.042
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 12/01/2023-19/01/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.450        6.229               –  
Lúa thường tại kho       7.750        7.050               –  
Lứt loại 1     10.300        9.988  -96 
Xát trắng loại 1      11.600      10.863  +13 
5% tấm     10.400      10.254  +7 
15% tấm     10.200      10.008  +8 
25% tấm     10.100        9.775  +8 
Tấm 1/2       9.200        8.914               –  
Cám xát/lau       8.350        8.054  -11 

Tỷ giá

Ngày 29/12/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,96
EUR Euro 0,94
IDR Indonesian Rupiah 15639,01
INR Indian Rupee 4,42
MMK Burmese Kyat 55,69
MYR Malaysian Ringgit 82,84
PHP Philippine Peso 2099,42
PKR Pakistani Rupee 226,64
THB Thai Baht 34,61
VND Vietnamese Dong 23604,16