Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2022’: Dâng hạt ngọc cho đời

Nội dung clip là câu chuyện kiên trì thay đổi tư duy sản xuất theo hướng hữu cơ và hành trình lan tỏa hướng đi nông nghiệp bền vững của ông Huỳnh Văn Mẫm ở tỉnh Đồng Tháp.

Hơn nửa đời gắn bó với nông nghiệp, ông Mẫm nằm lòng các thuộc tính và phẩm chất của hạt lúa, từ cấp nguyên chủng đến xác nhận và lúa thường.

Năm 2005, khi mà nông dân trong vùng còn giữ tập quán canh tác truyền thống, với giống lúa thường IR50404 là chủ yếu, ông Mẫm chọn hướng đi riêng cho mình với giống lúa xác nhận Đài Thơm 8.

Sản xuất lúa hàng hóa đã khó, sản xuất lúa nông hộ càng vất vả hơn nên những ngày đầu ông gặp không ít khó khăn. Với kinh nghiệm đúc rút đến nay ông đã hoàn toàn chủ động được các khâu sản xuất và cung cấp giống sạch chất lượng cho người dân trong vùng.

Ghi nhận sự tiên phong của lão nông chân đất này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng bằng khen thành tích tiêu biểu trong sản xuất lúa gạo, nông dân sản xuất giỏi vùng ĐBSCL, UBND tỉnh Đồng Tháp khen thưởng thành tích xuất sắc tham gia phong trào thi đua yêu nước.

Y Minh

https://tuoitre.vn/cuoc-thi-lan-toa-nang-luong-tich-cuc-2022-dang-hat-ngoc-cho-doi-20221109124815438.htm

Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 16/11/2023-23/11/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       8.950        8.875  +68 
Lúa thường tại kho     10.800      10.113  +38 
Lứt loại 1     13.600      13.275  -150 
Xát trắng loại 1      15.950      15.538  -88 
5% tấm     15.500      15.371  -82 
15% tấm     15.300      15.150  -50 
25% tấm     15.100      14.817  +42 
Tấm 1/2     13.000      11.807  +57 
Cám xát/lau       7.200        6.714  -636 

Tỷ giá

Ngày 28/11/2023
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,11
EUR Euro 0,91
IDR Indonesian Rupiah 15413,49
MYR Malaysian Ringgit 4,67
PHP Philippine Peso 55,40
KRW South Korean Won 1286,25
JPY Japanese Yen 147,43
INR Indian Rupee 83,35
MMK Burmese Kyat 2097,27
PKR Pakistani Rupee 285,64
THB Thai Baht 34,73
VND Vietnamese Dong 24378,05