Chính phủ Ấn Độ gia hạn xuất khẩu gạo tấm trung chuyển trước lệnh cấm

Chính phủ Ấn Độ vừa tiếp tục gia hạn xuất khẩu gạo tấm đang trung chuyển tại các cảng tới ngày 15/10. Chính phủ Ấn Độ đã áp lệnh cấm xuất khẩu gạo tấm, có hiệu lực từ ngày 9/9. Thông báo lệnh cấm này ban hành chỉ 1 ngày trước khi có hiệu lực, vào ngày 8/9, đồng thời cho biết một số lô hàng gạo tấm sẽ được gia hạn xử lý trong thời gian từ 9/9 – 15/9. Thời hạn tương tự gần đây đã được gia hạn tới 30/9. Một thông báo vừa được đưa ra từ Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ cho biết thời hạn sẽ được kéo dài thêm 15 ngày và thông báo này có hiệu lực ngay lập tức.

Gạo tấm Ấn Độ chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam và Djibouti. Gạo tấm chủ yếu sử dụng làm TACN cho ngành chăn nuôi gia cầm tại Ấn Độ – là một yếu tố góp phần dẫn tới lệnh cấm xuất khẩu. Ngoài ra, sử dụng gạo tấm trong sản xuất ethanol cũng khiến chính phủ Ấn Độ quyết định can thiệp về nguồn cung. Chính phủ Ấn Độ đang nỗ lực tạo thuận lợi cho chương trình thúc đẩy sử dụng ethanol nhằm đạt mục tiêu trộn 20% ethanol trong xăng từ nay đến năm 2025 – 2026.

Theo Financial Express

https://gappingworld.com/47979-Chinh-phu-An-Do-gia-han-xuat-khau-gao-tam-trung-chuyen-truoc-lenh-cam

Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 11/07/2024-18/07/2024
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       7.100        6.971  -264 
Lúa thường tại kho       8.950        8.375  -375 
Lứt loại 1     11.650      11.017  +67 
Xát trắng loại 1      13.550      12.808  -63 
5% tấm     13.250      13.057  -64 
15% tấm     13.000      12.775  -67 
25% tấm     12.600      12.358  -83 
Tấm 1/2     10.150        9.364  +14 
Cám xát/lau       7.200        6.986  +36 

Tỷ giá

Ngày 19/07/2024
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,27
EUR Euro 0,92
IDR Indonesian Rupiah 16200,94
MYR Malaysian Ringgit 4,69
PHP Philippine Peso 58,41
KRW South Korean Won 1389,60
JPY Japanese Yen 157,42
INR Indian Rupee 83,72
MMK Burmese Kyat 2098,28
PKR Pakistani Rupee 278,02
THB Thai Baht 36,34
VND Vietnamese Dong 25471,09