Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 5/2021

Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%)
Australia 4.219 2.647.696 0,67%
Bangladesh 9.806 5.936.113 1,56%
Belgium 843 603.546 0,13%
China 113.712 58.838.967 18,14%
Cuba 30.450 16.150.559 4,86%
East Timor 2.700 1.492.006 0,43%
France 229 154.199 0,04%
Ghana 60.193 35.458.290 9,60%
Hongkong 7.086 4.284.869 1,13%
Indonesia 5.665 2.901.714 0,90%
Ivory Coast 70.594 36.287.673 11,26%
Laos 3.113 1.375.196 0,50%
Malaysia 23.178 12.249.745 3,70%
Mozambique 6.466 3.779.332 1,03%
Netherlands 1.065 756.974 0,17%
Papua New Guinea 1.885 928.601 0,30%
Philippines 229.329 121.093.429 36,59%
Poland 693 462.213 0,11%
Russia 174 127.871 0,03%
Saudi Arabia 2.177 1.398.207 0,35%
Singapore 12.844 7.340.966 2,05%
South Africa 480 314.920 0,08%
Spain 50 38.095 0,01%
Taiwan 1.687 955.366 0,27%
Tanzania 1.500 928.800 0,24%
Turkey 25 17.870 0,00%
Ukraine 124 97.131 0,02%
United Arab Emirates 4.509 2.777.890 0,72%
United States of America 1.464 1.034.450 0,23%
Các nước khác 30.493 18.618.990 4,87%
TỔNG CỘNG 626.750 339.051.675 100,00%
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Previous
Next

Từ ngày 11/08/2022-18/08/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       5.650        5.457  +21 
Lúa thường tại kho       6.950        6.429  +4 
Lứt loại 1       8.550        8.358  -86 
Xát trắng loại 1        9.150        8.813  -119 
5% tấm       9.200        8.864  -68 
15% tấm       8.850        8.667  -75 
25% tấm       8.650        8.417  -92 
Tấm 1/2       8.400        8.207  -7 
Cám xát/lau       8.200        8.032  -118 

Tỷ giá

Ngày 26/08/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,87
EUR Euro 1,00
IDR Indonesian Rupiah 14810,71
INR Indian Rupee 4,47
MMK Burmese Kyat 56,11
MYR Malaysian Ringgit 79,87
PHP Philippine Peso 2099,22
PKR Pakistani Rupee 220,52
THB Thai Baht 36,12
VND Vietnamese Dong 23346,89