Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 01/2022

Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%)
Angola 99 38.688 0,02%
Australia 3.056 2.080.788 0,60%
Bangladesh 53 32.400 0,01%
Belgium 490 32.400 0,10%
Chile 78 51.201 0,02%
China 37.006 18.988.757 7,32%
Cuba 30.450 14.202.489 6,02%
East Timor 11.700 4.790.996 2,31%
France 1.469 1.026.496 0,29%
Ghana 13.470 6.657.858 2,66%
Hongkong 5.085 2.947.691 1,01%
Ivory Coast 59.675 23.383.773 11,80%
Laos 516 225.500 0,10%
Malaysia 34.925 16.067.761 6,91%
Mozambique 1.755 1.235.439 0,35%
Netherlands 936 633.101 0,19%
Papua New Guinea 4.968 2.245.555 0,98%
Philippines 234.050 110.207.830 46,28%
Poland 211 163.969 0,04%
Russia 586 385.699 0,12%
Saudi Arabia 38.688 2.718.243 7,65%
Senegal 117 64.639 0,02%
Singapore 6.651 3.870.812 1,32%
South Africa 991 641.195 0,20%
Spain 166 128.070 0,03%
Taiwan 1.051 517.401 0,21%
Ukraine 74 75.915 0,01%
United Arab Emirates 6.505 4.118.239 1,29%
United States of America 2.375 1.855.732 0,47%
Các nước khác 8.546 26.635.834 1,69%
TỔNG CỘNG 505.741 246.024.471 100,00%
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Previous
Next

Từ ngày 11/08/2022-18/08/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       5.650        5.457  +21 
Lúa thường tại kho       6.950        6.429  +4 
Lứt loại 1       8.550        8.358  -86 
Xát trắng loại 1        9.150        8.813  -119 
5% tấm       9.200        8.864  -68 
15% tấm       8.850        8.667  -75 
25% tấm       8.650        8.417  -92 
Tấm 1/2       8.400        8.207  -7 
Cám xát/lau       8.200        8.032  -118 

Tỷ giá

Ngày 26/08/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,87
EUR Euro 1,00
IDR Indonesian Rupiah 14810,71
INR Indian Rupee 4,47
MMK Burmese Kyat 56,11
MYR Malaysian Ringgit 79,87
PHP Philippine Peso 2099,22
PKR Pakistani Rupee 220,52
THB Thai Baht 36,12
VND Vietnamese Dong 23346,89