Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 04/2022

Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%)
Philippines 243.398 111.085.387 43,79%
China 118.491 64.401.519 21,32%
Ghana 38.382 17.647.857 6,91%
Ivory Coast 30.500 13.634.935 5,49%
Malaysia 29.054 13.616.732 5,23%
Indonesia 10.975 5.273.055 1,97%
Singapore 7.874 4.381.570 1,42%
Hongkong 6.232 3.554.057 1,12%
Mozambique 5.215 2.778.264 0,94%
Saudi Arabia 4.216 2.804.702 0,76%
Australia 4.019 2.791.970 0,72%
United Arab Emirates 4.000 2.567.893 0,72%
Taiwan 2.416 1.152.815 0,43%
United States of America 1.810 1.341.095 0,33%
Tanzania 1.500 939.460 0,27%
Netherlands 1.428 1.010.580 0,26%
Poland 707 515.477 0,13%
South Africa 560 403.682 0,10%
Senegal 370 186.292 0,07%
Angola 272 142.158 0,05%
Spain 224 201.643 0,04%
Bangladesh 211 143.344 0,04%
Russia 104 58.760 0,02%
France 43 33.030 0,01%
Các nước khác 64.444 39.947.923 11,60%
TỔNG CỘNG 555.769 275.945.643 100,00%
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 24/11/2022-01/12/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.550        6.418  +64 
Lúa thường tại kho       7.900        7.217  +242 
Lứt loại 1     10.000        9.738  +71 
Xát trắng loại 1      10.800      10.525  +125 
5% tấm     10.400      10.279  -29 
15% tấm     10.200      10.017  -67 
25% tấm     10.100        9.792  -100 
Tấm 1/2       9.500        9.207  -29 
Cám xát/lau       8.550        8.446  +21 

Tỷ giá

Ngày 21/11/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,17
EUR Euro 0,98
IDR Indonesian Rupiah 15726,71
INR Indian Rupee 4,58
MMK Burmese Kyat 57,41
MYR Malaysian Ringgit 81,71
PHP Philippine Peso 2099,47
PKR Pakistani Rupee 224,14
THB Thai Baht 36,28
VND Vietnamese Dong 24829,24