Giá lúa gạo nội địa ngày 27/01/2022-10/02/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
10/02 +/- 10/02 +/- 10/02 +/- 10/02 +/- 10/02 +/- 10/02 +/- 10/02 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.550          –       5.650        100      5.450      (100)     5.500          –       5.575          –           5.900        100         5.900         5.604
Lúa thường       5.350          –       5.250          –        5.350          –       5.450          –       5.350          –       5.250          –       5.600        100         5.600         5.371
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.050        300     6.650          –        6.750      (100)         5.950          –           6.900        100         7.050         6.660
Lúa thường       6.850        200     6.250          –        6.400        100         5.600          –           6.600        100         6.850         6.340
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       8.550          –       8.250      (350)      8.275          25     8.150          –       8.250        100         8.450          –           8.550         8.321
Lứt loại 2       7.950      (400)     7.950      (350)      7.825        (75)     7.775          –       7.800        (75)     7.850          –       7.800      (100)         7.950         7.850
Xát trắng loại 1          9.250      (150)             9.050        100         9.350        150         9.350         9.217
Xát trắng loại 2          8.450          50             8.650          –       8.600          –       8.650          48         8.650         8.588
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       7.050      (100)     7.450          –        7.250          –       7.100          50     7.350          –       7.468          –       7.500        100         7.500         7.310
Tấm 2/3         7.250          –        7.250          –           6.950          –           7.000          –           7.250         7.113
Tấm 3/4       6.850        100     7.150          –        6.950        100                         7.150         6.983
Cám xát       7.250      (400)     7.550          –        7.275      (250)     7.250      (200)     7.250      (300)     7.250          –       7.400      (200)         7.550         7.318
Cám lau       7.250      (400)     7.550          –        7.275      (250)     7.250      (200)     7.250      (300)     7.250          –       7.400      (200)         7.550         7.318
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.250          –       8.850          –        8.700          –       8.650        (50)     9.000          –       9.000          –       8.850        100         9.250         8.900
10%         8.750          –               8.900          –                   8.900         8.825
15%       9.050          –       8.650          –        8.400          –           8.800          –       8.500          –       8.650        100         9.050         8.675
20%         8.550          –               8.700          –                   8.700         8.625
25%       8.850          –       8.450          –        8.100          –           8.500          –       8.000          –       8.350        100         8.850         8.375
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 24/11/2022-01/12/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.550        6.418  +64 
Lúa thường tại kho       7.900        7.217  +242 
Lứt loại 1     10.000        9.738  +71 
Xát trắng loại 1      10.800      10.525  +125 
5% tấm     10.400      10.279  -29 
15% tấm     10.200      10.017  -67 
25% tấm     10.100        9.792  -100 
Tấm 1/2       9.500        9.207  -29 
Cám xát/lau       8.550        8.446  +21 

Tỷ giá

Ngày 02/12/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,02
EUR Euro 0,95
IDR Indonesian Rupiah 15366,83
INR Indian Rupee 4,39
MMK Burmese Kyat 55,78
MYR Malaysian Ringgit 81,41
PHP Philippine Peso 2100,16
PKR Pakistani Rupee 224,21
THB Thai Baht 34,74
VND Vietnamese Dong 24463,09