Giá lúa gạo nội địa ngày 17/03/2022-24/03/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
24/03 +/- 24/03 +/- 24/03 +/- 24/03 +/- 24/03 +/- 24/03 +/- 24/03 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.650      (200)     5.700      (250)      5.625      (125)     5.650      (100)     5.650           –           5.900      (150)         5.900         5.696
Lúa thường       5.550      (200)     5.400      (350)      5.750           –       5.550      (200)     5.575      (225)     5.550        300     5.550      (200)         5.750         5.561
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.150      (200)     6.700      (250)      6.950      (150)         5.900           –           6.900      (150)         7.150         6.720
Lúa thường       7.050      (200)     6.400      (350)      6.650      (200)         5.825      (175)         6.550      (200)         7.050         6.495
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       8.450      (400)     8.500      (400)      8.450      (250)     8.250      (350)     8.150      (400)         8.500           –           8.500         8.383
Lứt loại 2       8.250      (300)     8.100      (500)      8.100      (375)     8.050      (400)     7.925      (575)     8.250        300     8.100      (450)         8.250         8.111
Xát trắng loại 1          9.250      (350)             8.950      (275)         9.350      (350)         9.350         9.183
Xát trắng loại 2          8.750      (350)             8.750      (375)     8.800        100     8.850      (300)         8.850         8.788
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       7.850      (700)     8.150      (400)      7.950        200     8.050      (500)     8.050      (500)     7.950        482     8.100      (500)         8.150         8.014
Tấm 2/3         7.850      (400)      7.850        200         7.750      (500)         7.800      (700)         7.850         7.813
Tấm 3/4       7.050   (1.200)     7.750      (400)      7.550        250                         7.750         7.450
Cám xát       7.850      (700)     7.850      (600)      7.750        (25)     8.000      (350)     7.750      (700)     7.650      (400)     8.100      (450)         8.100         7.850
Cám lau       7.850      (700)     7.850      (600)      7.750        (25)     8.000      (350)     7.750      (700)     7.650      (400)     8.100      (450)         8.100         7.850
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.450      (300)     9.350      (400)      9.000      (250)     8.850      (400)     9.000      (300)     9.200      (100)     9.000      (400)         9.450         9.121
10%         9.250      (400)             8.700      (500)                 9.250         8.975
15%       9.250      (300)     9.150      (400)      8.700      (250)         8.600      (500)     8.800           –       8.800      (450)         9.250         8.883
20%         9.050      (400)             8.500      (500)                 9.050         8.775
25%       9.050      (300)     8.950      (400)      8.400      (250)         8.400      (400)     8.400        100     8.600      (450)         9.050         8.633
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 17/11/2022-24/11/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.550        6.354  -64 
Lúa thường tại kho       7.950        6.975  -375 
Lứt loại 1       9.950        9.667  +25 
Xát trắng loại 1      10.800      10.400  -125 
5% tấm     10.500      10.307  +50 
15% tấm     10.200      10.083  +75 
25% tấm     10.100        9.892  +142 
Tấm 1/2       9.500        9.236  +21 
Cám xát/lau       8.500        8.407  -71 

Tỷ giá

Ngày 21/11/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,17
EUR Euro 0,98
IDR Indonesian Rupiah 15726,71
INR Indian Rupee 4,58
MMK Burmese Kyat 57,41
MYR Malaysian Ringgit 81,71
PHP Philippine Peso 2099,47
PKR Pakistani Rupee 224,14
THB Thai Baht 36,28
VND Vietnamese Dong 24829,24