Giá lúa gạo nội địa ngày 16/12/2021-23/12/2021

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
23/12 +/- 23/12 +/- 23/12 +/- 23/12 +/- 23/12 +/- 23/12 +/- 23/12 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.750        100     5.450        (50)      5.450          –           5.400        (50)         5.900          –           5.900         5.590
Lúa thường       5.150        100     5.150          50      5.050          –           4.950      (150)     5.050          –       5.400          –           5.400         5.125
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       6.750        100     6.750        (50)      6.750          –           5.650        (50)         6.900          –           6.900         6.560
Lúa thường       6.650          –       6.250        (50)      6.050        100         5.200      (150)         6.400          –           6.650         6.110
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       7.950          –       8.400      (200)      8.500        150         8.450        100         8.850          –           8.850         8.430
Lứt loại 2       7.750          –       7.700      (100)      7.875        300         7.925        400     7.650          –       7.750        200         7.925         7.775
Xát trắng loại 1          9.400      (100)         9.050          –       9.150        300         9.900      (100)         9.900         9.375
Xát trắng loại 2          8.400        (50)         8.275        (75)     8.325        100     8.700          –       8.300          –           8.700         8.400
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       7.150          –       7.350        (50)      7.250        200     7.050          –       7.250          –       7.250          –       7.200          –           7.350         7.214
Tấm 2/3         7.150        (50)      7.250        100         6.850        100         7.000          –           7.250         7.063
Tấm 3/4       6.750          –       7.050        (50)      6.750          –       6.750          –                       7.050         6.825
Cám xát       7.350          –       7.450          50      7.425          –       7.450        100     7.450          –       7.350          –       7.400          –           7.450         7.411
Cám lau       7.350          –       7.450          50      7.425          –       7.450        100     7.450          –       7.350          –       7.400          –           7.450         7.411
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.350      (100)     8.750      (100)      8.750        250     8.600        100     8.700          –       9.100          –       8.450        (50)         9.350         8.814
10%         8.650      (100)             8.600          –                   8.650         8.625
15%       9.150      (100)     8.550      (100)      8.450        250         8.500          –       8.800          –       8.250        (50)         9.150         8.617
20%         8.450      (100)             8.400          –                   8.450         8.425
25%       8.950      (100)     8.350      (100)      8.150        250         8.200          –       8.500          –       7.950        (50)         8.950         8.350
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 09/03/2023-16/03/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.250        6.179  +146 
Lúa thường tại kho       7.750        7.038  +125 
Lứt loại 1       9.600        9.425  +21 
Xát trắng loại 1      10.750      10.525  +63 
5% tấm     10.350      10.193  +68 
15% tấm     10.200        9.983  +50 
25% tấm     10.100        9.767  +50 
Tấm 1/2       9.150        8.907  +71 
Cám xát/lau       7.750        7.396  -275 

Tỷ giá

Ngày 15/03/23
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,91
EUR Euro 0,95
IDR Indonesian Rupiah 15455,27
MYR Malaysian Ringgit 4,48
PHP Philippine Peso 55,08
KRW South Korean Won 1318,39
JPY Japanese Yen 132,84
INR Indian Rupee 82,86
MMK Burmese Kyat 2097,33
PKR Pakistani Rupee 282,01
THB Thai Baht 34,58
VND Vietnamese Dong 23691,78