Giá lúa gạo nội địa ngày 09/09/2021-16/09/2021

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
16/09 +/- 16/09 +/- 16/09 +/- 16/09 +/- 16/09 +/- 16/09 +/- 16/09 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài     5.450       100     5.200      (100)     5.150         –           5.150          –           5.700       100     5.700     5.330
Lúa thường     4.850          –       4.900          –               4.800          –       4.750          –       4.800          –       4.900     4.820
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài     7.350       100     6.450      (100)     6.400         –           5.400          –           6.700       100     7.350     6.460
Lúa thường     7.250       100     6.150          –               5.100          –           5.800          –       7.250     6.075
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1     7.850      (600)     8.300       100     8.100     (100)         8.000          –           8.500      (300)     8.500     8.150
Lứt loại 2     7.650      (300)     7.700         50     7.700       (50)         7.750          –       7.550          –       7.600      (100)     7.750     7.658
Xát trắng loại 1          9.400       100         9.350         –       9.250          –           9.900      (400)     9.900     9.475
Xát trắng loại 2          8.500       100         8.750      100     8.650          –       8.500          –       8.700      (100)     8.750     8.620
Phụ Phẩm
Tấm 1/2     7.350       200     7.300       200     6.950      200     6.950      100     7.050       300     7.250          –       7.400          –       7.400     7.179
Tấm 2/3         6.950       100     6.950      200         6.350          –           6.900          –       6.950     6.788
Tấm 3/4     6.250          –       6.750       100     6.350         –       6.250         –                   6.750     6.400
Cám xát     6.450       400     6.500       150     6.450         –       6.450      100     6.450          –       6.450          –       6.600          –       6.600     6.479
Cám lau     6.450       400     6.500       150     6.450         –       6.450      100     6.450          –       6.450          –       6.600          –       6.600     6.479
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     9.150          –       8.950       200     9.050     (100)     9.050     (100)     8.900          –       8.900          –       8.900          –       9.150     8.986
10%         8.850       200             8.800          –               8.850     8.825
15%     8.950          –       8.750       200     8.750     (100)         8.760          –       8.700          –       8.700          –       8.950     8.768
20%         8.650       200             8.600          –               8.650     8.625
25%     8.750          –       8.550       200     8.450     (100)         8.500          –       8.500          –       8.400          –       8.750     8.525
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 12/01/2023-19/01/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.450        6.229               –  
Lúa thường tại kho       7.750        7.050               –  
Lứt loại 1     10.300        9.988  -96 
Xát trắng loại 1      11.600      10.863  +13 
5% tấm     10.400      10.254  +7 
15% tấm     10.200      10.008  +8 
25% tấm     10.100        9.775  +8 
Tấm 1/2       9.200        8.914               –  
Cám xát/lau       8.350        8.054  -11 

Tỷ giá

Ngày 29/12/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,96
EUR Euro 0,94
IDR Indonesian Rupiah 15639,01
INR Indian Rupee 4,42
MMK Burmese Kyat 55,69
MYR Malaysian Ringgit 82,84
PHP Philippine Peso 2099,42
PKR Pakistani Rupee 226,64
THB Thai Baht 34,61
VND Vietnamese Dong 23604,16