Giá lúa gạo nội địa ngày 28/04/2022-05/05/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
05/05 +/- 05/05 +/- 05/05 +/- 05/05 +/- 05/05 +/- 05/05 +/- 05/05 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.750          –       5.750          –        5.575      (125)     5.550      (200)     5.750          50         6.000          –           6.000         5.729
Lúa thường       5.450      (200)     5.550          –        5.225          –       5.250      (400)     5.700          50     5.550          –       5.600          –           5.700         5.475
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.250          –       6.750          –        6.900      (150)     7.200       6.000          50         7.000          –           7.250         6.850
Lúa thường       7.150          –       6.550          –        6.275          –       7.050       5.950          50         6.600          –           7.150         6.596
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       9.050        400     8.750          50      8.950        150     8.775        150     8.650        100         8.800          –           9.050         8.829
Lứt loại 2       8.350        100     8.400        100      8.250        100     8.250        100     8.250          75     8.250          –       8.200        100         8.400         8.279
Xát trắng loại 1          9.500        100             9.550        100         9.700        100         9.700         9.583
Xát trắng loại 2          8.700          –               8.850          75     8.800          –       8.700          –           8.850         8.763
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       8.250        100     8.350          –        8.250          –       8.250          25     8.150          –       7.950          –       8.300          50         8.350         8.214
Tấm 2/3         8.150          –        8.150          –           8.025        175         8.000          –           8.150         8.081
Tấm 3/4       7.850          –       8.050          –        7.925        (50)                         8.050         7.942
Cám xát       8.450          –       8.350          –        8.400          50     8.450        100     8.375        125     7.650          –       8.600          50         8.600         8.325
Cám lau       8.450          –       8.350          –        8.400          50     8.450        100     8.375        125     7.650          –       8.600          50         8.600         8.325
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.550          –       9.350        100      9.200        150     8.850        125     9.200        100     9.200          –       8.850          –           9.550         9.171
10%         9.250        100             8.950        150                 9.250         9.100
15%       9.350          –       9.150        100      8.900        150         8.800        100     8.800          –       8.750          –           9.350         8.958
20%         9.050        100             8.700        100                 9.050         8.875
25%       9.150          –       8.950        100      8.600        150         8.600        100     8.400          –       8.600          –           9.150         8.717
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 12/01/2023-19/01/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.450        6.229               –  
Lúa thường tại kho       7.750        7.050               –  
Lứt loại 1     10.300        9.988  -96 
Xát trắng loại 1      11.600      10.863  +13 
5% tấm     10.400      10.254  +7 
15% tấm     10.200      10.008  +8 
25% tấm     10.100        9.775  +8 
Tấm 1/2       9.200        8.914               –  
Cám xát/lau       8.350        8.054  -11 

Tỷ giá

Ngày 01/02/2023
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,74
EUR Euro 0,92
IDR Indonesian Rupiah 14985,84
INR Indian Rupee 81,85
MMK Burmese Kyat 2099,78
MYR Malaysian Ringgit 4,27
PHP Philippine Peso 54,43
PKR Pakistani Rupee 267,98
THB Thai Baht 32,93
VND Vietnamese Dong 23426,59