Giá lúa gạo nội địa ngày 01/09/2022-08/09/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
08/09 +/- 08/09 +/- 08/09 +/- 08/09 +/- 08/09 +/- 08/09 +/- 08/09 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.400        (50)     5.450        (50)      5.375      (100)     5.550           –          5.400      (250)             5.600           –           5.600         5.463
Lúa thường       5.350        (50)     5.350           –        5.100      (100)     5.350      (100)        5.350      (300)      5.450        (50)         5.450        (50)         5.450         5.343
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.050           –       6.550           –        6.675           –       6.750           –          5.625      (275)             6.600           –           7.050         6.542
Lúa thường       6.950           –       6.350           –        6.200           –       6.500           –          5.575      (325)             6.450        (50)         6.950         6.338
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       8.250        (50)     8.150        (50)      8.060      (140)     8.050      (150)        7.950      (425)             8.050           –           8.250         8.085
Lứt loại 2       8.150        (50)     8.100        (50)      7.975      (100)     7.950        (50)        7.950      (225)      8.100           –           8.000           –           8.150         8.032
Xát trắng loại 1          8.650           –                  8.650           –        8.700           8.700      (100)         8.700         8.675
Xát trắng loại 2          8.450           –                  8.625        150      8.450        (50)         8.550        (50)         8.625         8.519
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       8.250      (100)     8.250        (50)      7.950      (100)     8.300      (100)        8.050           –        8.000           –           8.400           –           8.400         8.171
Tấm 2/3         7.850        (50)      7.850           –              7.650           –               7.900           –           7.900         7.813
Tấm 3/4       7.450      (200)     7.450        (50)      7.825        (25)                         7.825         7.575
Cám xát       7.450      (100)     7.750      (200)      7.550      (200)     7.650      (200)        7.450      (450)      7.700      (200)         7.650      (200)         7.750         7.600
Cám lau       7.450      (100)     7.650      (200)      7.550      (200)     7.650      (200)        7.450      (450)      7.700      (200)         7.650      (200)         7.700         7.586
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       8.950      (100)     8.850        (50)      8.800        (50)     8.550        (50)        8.900           –        8.750      (100)         8.700        (50)         8.950         8.786
10%         8.750        (50)                8.650           –                   8.750         8.700
15%       8.750      (100)     8.650        (50)      8.500        (50)            8.500           –        8.700        (50)         8.650        (50)         8.750         8.625
20%         8.550        (50)                8.400           –                   8.550         8.475
25%       8.550      (100)     8.450        (50)      8.200        (50)            8.300           –        8.500           –           8.550        (50)         8.550         8.425
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 24/11/2022-01/12/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.550        6.418  +64 
Lúa thường tại kho       7.900        7.217  +242 
Lứt loại 1     10.000        9.738  +71 
Xát trắng loại 1      10.800      10.525  +125 
5% tấm     10.400      10.279  -29 
15% tấm     10.200      10.017  -67 
25% tấm     10.100        9.792  -100 
Tấm 1/2       9.500        9.207  -29 
Cám xát/lau       8.550        8.446  +21 

Tỷ giá

Ngày 02/12/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,02
EUR Euro 0,95
IDR Indonesian Rupiah 15366,83
INR Indian Rupee 4,39
MMK Burmese Kyat 55,78
MYR Malaysian Ringgit 81,41
PHP Philippine Peso 2100,16
PKR Pakistani Rupee 224,21
THB Thai Baht 34,74
VND Vietnamese Dong 24463,09