Giá lúa gạo nội địa ngày 01/09/2022-08/09/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
08/09 +/- 08/09 +/- 08/09 +/- 08/09 +/- 08/09 +/- 08/09 +/- 08/09 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.400        (50)     5.450        (50)      5.375      (100)     5.550           –          5.400      (250)             5.600           –           5.600         5.463
Lúa thường       5.350        (50)     5.350           –        5.100      (100)     5.350      (100)        5.350      (300)      5.450        (50)         5.450        (50)         5.450         5.343
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.050           –       6.550           –        6.675           –       6.750           –          5.625      (275)             6.600           –           7.050         6.542
Lúa thường       6.950           –       6.350           –        6.200           –       6.500           –          5.575      (325)             6.450        (50)         6.950         6.338
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       8.250        (50)     8.150        (50)      8.060      (140)     8.050      (150)        7.950      (425)             8.050           –           8.250         8.085
Lứt loại 2       8.150        (50)     8.100        (50)      7.975      (100)     7.950        (50)        7.950      (225)      8.100           –           8.000           –           8.150         8.032
Xát trắng loại 1          8.650           –                  8.650           –        8.700           8.700      (100)         8.700         8.675
Xát trắng loại 2          8.450           –                  8.625        150      8.450        (50)         8.550        (50)         8.625         8.519
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       8.250      (100)     8.250        (50)      7.950      (100)     8.300      (100)        8.050           –        8.000           –           8.400           –           8.400         8.171
Tấm 2/3         7.850        (50)      7.850           –              7.650           –               7.900           –           7.900         7.813
Tấm 3/4       7.450      (200)     7.450        (50)      7.825        (25)                         7.825         7.575
Cám xát       7.450      (100)     7.750      (200)      7.550      (200)     7.650      (200)        7.450      (450)      7.700      (200)         7.650      (200)         7.750         7.600
Cám lau       7.450      (100)     7.650      (200)      7.550      (200)     7.650      (200)        7.450      (450)      7.700      (200)         7.650      (200)         7.700         7.586
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       8.950      (100)     8.850        (50)      8.800        (50)     8.550        (50)        8.900           –        8.750      (100)         8.700        (50)         8.950         8.786
10%         8.750        (50)                8.650           –                   8.750         8.700
15%       8.750      (100)     8.650        (50)      8.500        (50)            8.500           –        8.700        (50)         8.650        (50)         8.750         8.625
20%         8.550        (50)                8.400           –                   8.550         8.475
25%       8.550      (100)     8.450        (50)      8.200        (50)            8.300           –        8.500           –           8.550        (50)         8.550         8.425
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 27/06/2024-04/07/2024
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       7.050        6.971  -136 
Lúa thường tại kho       8.850        8.617  -192 
Lứt loại 1     11.450      10.975  -217 
Xát trắng loại 1      13.450      12.917  -175 
5% tấm     13.350      13.171  -121 
15% tấm     13.150      12.908  -183 
25% tấm     12.750      12.492  -167 
Tấm 1/2     10.450        9.664  -164 
Cám xát/lau       7.150        7.000  +21 

Tỷ giá

Ngày 04/07/2024
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,27
EUR Euro 0,92
IDR Indonesian Rupiah 16335,23
MYR Malaysian Ringgit 4,71
PHP Philippine Peso 58,52
KRW South Korean Won 1380,19
JPY Japanese Yen 161,13
INR Indian Rupee 83,52
MMK Burmese Kyat 2098,15
PKR Pakistani Rupee 278,55
THB Thai Baht 36,64
VND Vietnamese Dong 25691,43