Giá lúa gạo nội địa ngày 16/09/2021-23/09/2021

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
23/09 +/- 23/09 +/- 23/09 +/- 23/09 +/- 23/09 +/- 23/09 +/- 23/09 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài     5.450          –       5.200          –       5.150         –           5.150          –           5.700          –       5.700     5.330
Lúa thường     4.900         50     4.800      (100)             4.800          –       4.750          –       5.000       200     5.000     4.850
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài     7.250      (100)     6.550       100     6.400         –           5.400          –           6.700          –       7.250     6.460
Lúa thường     7.250          –       6.150          –               5.100          –           5.800          –       7.250     6.075
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1     8.050       200     8.300          –       8.125        25         8.000          –           8.500          –       8.500     8.195
Lứt loại 2     7.850       200     7.750         50     7.700         –           7.750          –       7.550          –       7.600          –       7.850     7.700
Xát trắng loại 1          9.500       100         9.350         –       9.250          –           9.900          –       9.900     9.500
Xát trắng loại 2          8.600       100         8.800        50     8.650          –       8.800       300     8.700          –       8.800     8.710
Phụ Phẩm
Tấm 1/2     7.350          –       7.400       100     6.650     (300)     6.950         –       7.050          –       7.250          –       7.400          –       7.400     7.150
Tấm 2/3         7.050       100     6.750     (200)         6.350          –           6.900          –       7.050     6.763
Tấm 3/4     6.550       300     6.850       100     6.300       (50)     6.250         –                   6.850     6.488
Cám xát     6.450          –       6.650       150     6.100     (350)     6.350     (100)     6.450          –       6.450          –       6.600          –       6.650     6.436
Cám lau     6.450          –       6.650       150     6.100     (350)     6.350     (100)     6.450          –       6.450          –       6.600          –       6.650     6.436
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     9.150          –       9.050       100     9.050         –       9.150      100     8.900          –       9.200       300     8.900          –       9.200     9.057
10%         8.950       100             8.800          –               8.950     8.875
15%     8.950          –       8.850       100     8.750         –           8.760          –       9.000       300     8.700          –       9.000     8.835
20%         8.750       100             8.600          –               8.750     8.675
25%     8.750          –       8.650       100     8.450         –           8.500          –       8.800       300     8.400          –       8.800     8.592
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 12/01/2023-19/01/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.450        6.229               –  
Lúa thường tại kho       7.750        7.050               –  
Lứt loại 1     10.300        9.988  -96 
Xát trắng loại 1      11.600      10.863  +13 
5% tấm     10.400      10.254  +7 
15% tấm     10.200      10.008  +8 
25% tấm     10.100        9.775  +8 
Tấm 1/2       9.200        8.914               –  
Cám xát/lau       8.350        8.054  -11 

Tỷ giá

Ngày 29/12/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,96
EUR Euro 0,94
IDR Indonesian Rupiah 15639,01
INR Indian Rupee 4,42
MMK Burmese Kyat 55,69
MYR Malaysian Ringgit 82,84
PHP Philippine Peso 2099,42
PKR Pakistani Rupee 226,64
THB Thai Baht 34,61
VND Vietnamese Dong 23604,16