Giá lúa gạo nội địa ngày 07/04/2022-14/04/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
14/04 +/- 14/04 +/- 14/04 +/- 14/04 +/- 14/04 +/- 14/04 +/- 14/04 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.750          –       5.650          50      5.750        100     5.700          –       5.650          –           5.800      (100)         5.800         5.717
Lúa thường       5.650          –       5.450          50      5.625          –       5.625        (25)     5.550          –       5.550          –       5.550          –           5.650         5.571
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.250          –       6.650          50      7.075          75         5.900          –           6.800      (100)         7.250         6.735
Lúa thường       7.150          –       6.450          50      6.725          –           5.800          –           6.550          –           7.150         6.535
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       8.250      (100)     8.350        (50)      8.250          –       8.200          25     8.250          –           8.400          –           8.400         8.283
Lứt loại 2       8.050      (100)     7.950        (50)      7.925        (25)     7.900          50     7.850          –       8.250          –       8.000        100         8.250         7.989
Xát trắng loại 1          9.100        (50)             9.025          –           9.300          –           9.300         9.142
Xát trắng loại 2          8.600        (50)             8.650          –       8.800          –       8.600        (50)         8.800         8.663
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       7.750      (400)     8.250          –        7.850      (100)     7.850      (150)     8.050          –       7.950          –       7.900      (200)         8.250         7.943
Tấm 2/3         8.050          –        7.850      (100)         7.650      (300)         7.700      (150)         8.050         7.813
Tấm 3/4       7.850          –       7.850      (100)      7.650      (100)                         7.850         7.783
Cám xát       7.850      (300)     7.950      (200)      7.850      (375)     8.000        (50)     7.950      (300)     7.650          –       7.900      (350)         8.000         7.879
Cám lau       7.850      (300)     7.950      (200)      7.850      (375)     8.000        (50)     7.950      (300)     7.650          –       7.900      (350)         8.000         7.879
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.250      (200)     9.100      (100)      8.850          –       8.650        (50)     8.900          –       9.200          –       8.750        (50)         9.250         8.957
10%         9.050        (50)             8.600          –                   9.050         8.825
15%       9.050      (200)     8.950        (50)      8.550          –           8.500          –       8.800          –       8.550      (100)         9.050         8.733
20%         8.850        (50)             8.400          –                   8.850         8.625
25%       8.850      (200)     8.750        (50)      8.250          –           8.300          –       8.400          –       8.350      (150)         8.850         8.483
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Previous
Next

Từ ngày 11/08/2022-18/08/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       5.650        5.457  +21 
Lúa thường tại kho       6.950        6.429  +4 
Lứt loại 1       8.550        8.358  -86 
Xát trắng loại 1        9.150        8.813  -119 
5% tấm       9.200        8.864  -68 
15% tấm       8.850        8.667  -75 
25% tấm       8.650        8.417  -92 
Tấm 1/2       8.400        8.207  -7 
Cám xát/lau       8.200        8.032  -118 

Tỷ giá

Ngày 26/08/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,87
EUR Euro 1,00
IDR Indonesian Rupiah 14810,71
INR Indian Rupee 4,47
MMK Burmese Kyat 56,11
MYR Malaysian Ringgit 79,87
PHP Philippine Peso 2099,22
PKR Pakistani Rupee 220,52
THB Thai Baht 36,12
VND Vietnamese Dong 23346,89