Giá lúa gạo nội địa ngày 27/04/2023-04/05/2023

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
05/05 +/- 05/05 +/- 05/05 +/- 05/05 +/- 05/05 +/- 05/05 +/- 05/05 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       6.550        100     6.350          –        6.750          –          6.450 -100        6.750            –               7.000          –           7.000         6.642
Lúa thường       6.250          –       6.150 -50      6.650        100        6.250 -150        6.600            –        6.550 -50         6.600          –           6.650         6.436
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       8.150        100     7.675     1.125      8.250          –          8.250        500        7.000            –               8.000          –           8.250         7.888
Lúa thường       7.850          –       7.475     1.025      7.900        100        8.050        600        6.850            –               7.600          –           8.050         7.621
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       9.750        100   10.150        100      9.975        175        9.775          75        9.750            –             10.350          –         10.350         9.958
Lứt loại 2       9.650        100     9.700 -650      9.675          50        9.650          25        9.475            –        9.500 -50         9.750        150         9.750         9.629
Xát trắng loại 1        11.350        200              10.950            –      11.000          50       11.600        100       11.600       11.225
Xát trắng loại 2        10.550          –                10.675         250    10.650          –         10.900          50       10.900       10.694
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       9.150          –       9.350        100      9.050          –          9.000          –          9.150            –        9.050 -200         9.200 -100         9.350         9.136
Tấm 2/3         8.850        100      8.950          –              7.950            –               8.800          –           8.950         8.638
Tấm 3/4       8.450          –       8.650        100      8.550          –                           8.650         8.550
Cám xát       7.250        100     7.450          –        7.225          –          7.375          25        7.250         100      7.350 -50         7.450          –           7.450         7.336
Cám lau       7.250        100     7.350 -50      7.225          –          7.375          25        7.250         100      7.350 -50         7.450          –           7.450         7.321
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     11.000          –     10.950        150    11.050        100      10.875        125      10.800            –      10.900 0       11.000          50       11.050       10.939
10%       10.850        150              10.750            –                 10.850       10.800
15%     10.800          –     10.750        150    10.750        100          10.700            –      10.700 -100       10.900          50       10.900       10.767
20%                      10.500            –                 10.500       10.500
25%     10.600          –     10.650        250    10.450        100          10.300            –      10.400 -100       10.700          50       10.700       10.517
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 25/01/2024-01/02/2024
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       8.950        8.714  -286 
Lúa thường tại kho     10.700        9.750  -467 
Lứt loại 1     12.900      12.733  -383 
Xát trắng loại 1      15.050      14.825  -800 
5% tấm     15.200      14.957  -76 
15% tấm     15.000      14.725  -83 
25% tấm     14.800      14.458  -75 
Tấm 1/2     12.500      11.664  -214 
Cám xát/lau       6.500        6.336  -164 

Tỷ giá

Ngày 16/02/2024
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,19
EUR Euro 0,93
IDR Indonesian Rupiah 15657,24
MYR Malaysian Ringgit 4,78
PHP Philippine Peso 55,97
KRW South Korean Won 1333,93
JPY Japanese Yen 150,35
INR Indian Rupee 83,03
MMK Burmese Kyat 2098,57
PKR Pakistani Rupee 279,58
THB Thai Baht 36,01
VND Vietnamese Dong 24449,03