Tổ chức và hoạt động

Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tiền thân là Hiệp hội Xuất nhập khẩu Lương thực Việt Nam được thành lập theo Quyết định 727/KDDN-QĐ ngày 13/11/1989 của Bộ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại nay là Bộ Công Thương và được đổi tên là Hiệp hội Lương thực Việt Nam theo quyết định số 33/1999/QĐ-BTCCBCP ngày 26/08/1999 của Bộ Trưởng, Trưởng Ban Ban Tổ chức – Cán Bộ Chính phủ.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam là một tổ chức xã hội của các doanh nghiệp, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh lương thực. Hiệp hội được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ do Bộ Trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam tự lo liệu kinh phí và phương tiện hoạt động.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã tiến hành 8 kỳ Đại hội, tổng số lượng tham gia xuất khẩu trên 122 triệu tấn, trị giá trên 41 tỷ USD.

Hiệp hội luôn mở rộng đón nhận các doanh nghiệp của mọi thành phần kinh tế có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ.

Các Hội viên Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã sử dụng công nghệ tiên tiến sản xuất được các loại gạo với chất lượng cao, kể cả gạo thơm, thực hiện hợp đồng với số lượng lớn, phương thức kinh doanh và giao hàng đa dạng đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Số lượng gạo xuất khẩu của các Hội viên Hiệp hội hằng năm chiếm trên 90% tổng số lượng gạo xuất khẩu chung của cả nước. Gạo Việt Nam hiện nay đã thâm nhập được hầu hết các nước trên thế giới và tạo được sự tín nhiệm đối với khách hàng ngày càng cao.

Trên cơ sở những kết quả hoạt động đã đạt được, góp phần tích cực vào việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chung của Ngành lương thực Việt Nam, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã được Chính phủ, Nhà nước Việt Nam khen thưởng như sau:

  • Năm 1999, được Nhà nước tặng Huân Chương Lao Động hạng Nhì vì “đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 1994 đến năm 1998, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Cộng hòa Xã hội và bảo vệ tổ quốc” do Chủ Tịch nước CHXHCN Việt Nam  – Trần Đức Lương ký.
  • Năm 2003, được Chính phủ tặng bằng khen vì “đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2000 đến năm 2002, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Cộng hòa Xã hội và bảo vệ tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam – Phan Văn Khải ký.
  • Năm 2010, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua vì “đã có thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2010” do Phó Thủ tướng Chính phủ – Nguyễn Sinh Hùng ký.
  • Năm 2011, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tặng Cờ thi đua vì “đã có thành tích xuất sắc trong công tác và sản xuất kinh doanh, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2011” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Cao Đức Phát ký.
  • Năm 2011, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua vì “đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2011” do Phó Thủ tướng Chính phủ – Nguyễn Xuân Phúc ký.
  • Năm 2011, được Nhà nước tặng Huân Chương Lao Động hạng Nhất vì “đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc” do Phó Chủ Tịch nước CHXHCN Việt Nam  – Nguyễn Thị Doan ký.