Ban chấp hành và ban kiểm tra nhiệm kỳ 8 (2018-2023)

BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Ông Nguyễn Ngọc Nam

Tổng Giám Đốc

Cty TNHH MTV-Tổng Cty LT Miền Nam

PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Thị Thanh Tâm

Tổng Giám đốc

Tổng Cty LT Miền Bắc

(KIÊM TỔNG THƯ KÝ)

Ông Nguyễn Trung Kiên

Tổng Giám đốc

Cty Cổ phần Gentraco

Ông Đỗ Hà Nam

Tổng Giám đốc

Cty CP Tập đoàn Intimex

Ông Phạm Văn Hoàng

Tổng Giám đốc

Cty CP TM Kiên Giang

Ông Trần Ngọc Trung

Tổng Giám đốc

Cty CP Đầu tư Vinh Phát

ỦY VIÊN

Dương Thị Thanh Nguyệt

Tổng Giám đốc

Cty CP XNK Kiên Giang

Ông Lê Ngọc Liêm

Chủ tịch HĐTV

Cty TNHH LTTP Long An

Ông Nguyễn Trọng Hiếu

Giám đốc

Cty CP Hiệp lợi

Ông Trần Hoàng An

Tổng Giám đốc

Cty CP XNK An Giang

Ông Nguyễn Văn Đôn

Giám đốc

Cty TNHH Việt Hưng

Đỗ Thị Thanh Hà

Giám đốc

Cty TNHH Tân Thạnh An

Ông Lê Trường Sơn

Tổng Giám đốc

Cty CP Xây lắp cơ khí & LTTP

Ông Nguyễn Thanh Xuân

Tổng Giám đốc

Cty CP XNK NSTP An Giang

Trần Thanh Nga

Giám đốc

Cty TNHH TM & DV Thành Tín

Ông Phan Hùng Minh

Giám đốc

Cty TNHH ĐT-SX-TM-DV Phan Minh

Ông Phạm Văn Nam

Tổng Giám đốc

Cty CP LT Bình Định

Ông Lâm Thành Kiệt

Tổng Giám đốc

Cty CP Nông sản Vinacam

Lê Minh Trang

Tổng Giám đốc

Tổng Cty Thương mại Sài Gòn-TNHH MTV

Huỳnh Nhã Mai

Giám đốc

Cty TNHH MTV KD và XX Lúa gạo Cẩm Nguyên

Ông Trần Hoàng Anh Tuấn

CT HĐQT

Cty CP TM Đầu tư Tín Thương

Ông Hồ Văn Tấn

CT HĐTV

Cty TNHH LT Tấn Vương

Ông Nguyễn Thành Trung

Tổng Giám đốc

Cty CP XNK & HTĐT Vilexim

Ông Nguyễn Đức Cường

Giám đốc

Cty TNHH CB NSTP XK Tường Lân

Lý Thanh

Giám đốc

Cty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Khiêm Thanh

Ông Phạm Thái Bình

Tổng Giám đốc

Cty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An

Ông La Văn Tốt

Chủ tịch HĐQT

Cty CP Quốc tế Gia

BAN KIỂM TRA

TRƯỞNG BAN

Ông Lê Việt Hải

Chủ tịch HĐQT

Cty Cổ phần Mê Kông

PHÓ BAN

Tạ Thu Thủy

Giám đốc

Cty TNHH XNK Phương Thanh

ỦY VIÊN

Ông Trần Hữu Hạnh

Giám đốc

Cty CP XNK LTTP Hà Nội

Ông Lâm Anh Tuấn

Giám đốc

Cty TNHH LT Thịnh Phát

Ông Trần Anh Vũ

Tổng Giám đốc

Cty CP LT Tp. Hồ Chí Minh