Thông báo về việc “Liên quan đến việc EU công bố quy định về phân bổ hạn ngạch thuế quan đối với gạo nhập khẩu có nguồn gốc từ Việt Nam theo Hiệp định EVFTA”

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU, ngày 07 tháng 5 năm 2021, EU đã ban hành Quy định thực thi (EU) 2021/760 sửa đổi Quy định thực thi (EU) 2020/761 và (EU) 2020/1988 liên quan đến hệ thống quản lý một số hạn ngạch thuế quan có giấy phép và bãi bỏ Quy định thực thi (EU) 2020/991. Quy định thực thi (EU) 2021/760 có hiệu lực từ ngày 11 tháng 5 năm 2021, tuy nhiên, đối với gạo nhập khẩu có nguồn gốc từ Việt Nam trong hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định EVFTA, Quy định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Cụ thể:

  1. Theo khoản f, mục 3, Phụ lục I của Quy định số 2021/760, việc phân bổ và thực thi hạn ngạch thuế quan của EU dành cho Việt Nam đối với 80.000 tấn gạo/năm theo Hiệp định EVFTA như sau:

–  Đối với 20.000 tấn gạo xay: (i) 10.000 tấn phân bổ cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 3; (ii) 5.000 tấn phân bổ cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6; (iii) 5.000 tấn phân bổ cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9; (iv) không phân bổ hạn ngạch cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12.

Đối với 30.000 tấn gạo xát thường: (i) 15.000 tấn phân bổ cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 3; (ii) 7.500 tấn phân bổ cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6; (iii) 7.500 tấn phân bổ cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9; (iv) không phân bổ hạn ngạch cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12.

Đối với 30.000 tấn gạo thơm (9 giống: Jasmine 85, ST 5, ST 20, Nàng Hoa 9,VD 20, RVT, OM 4900, OM 5451, Tài nguyên Chợ Đào): (i) 15.000 tấn phân bổ cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 3; (ii) 7.500 tấn phân bổ cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6; (iii) 7.500 tấn phân bổ cho giai đoạn ngày 01 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9; (iv) không phân bổ hạn ngạch cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12.

  1. Việc đặt cọc bảo đảm thực thi giấy phép hạn ngạch gạo là 30 Euro/tấn.

3. Mục 12, phần D, Phụ lục I của Quy định số 2021/760 phần D quy định về Giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu vào EU. Mẫu Giấy chứng nhận này đã được Việt Nam và EU thống nhất, được quy định tại Phụ lục VI Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu.

Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 17/11/2022-24/11/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.550        6.354  -64 
Lúa thường tại kho       7.950        6.975  -375 
Lứt loại 1       9.950        9.667  +25 
Xát trắng loại 1      10.800      10.400  -125 
5% tấm     10.500      10.307  +50 
15% tấm     10.200      10.083  +75 
25% tấm     10.100        9.892  +142 
Tấm 1/2       9.500        9.236  +21 
Cám xát/lau       8.500        8.407  -71 

Tỷ giá

Ngày 21/11/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,17
EUR Euro 0,98
IDR Indonesian Rupiah 15726,71
INR Indian Rupee 4,58
MMK Burmese Kyat 57,41
MYR Malaysian Ringgit 81,71
PHP Philippine Peso 2099,47
PKR Pakistani Rupee 224,14
THB Thai Baht 36,28
VND Vietnamese Dong 24829,24