Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 06/2022

Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%)
Philippines 355.651 170.046.046 48,97%
China 50.111 24.936.800 6,90%
Ivory Coast 49.652 24.109.989 6,84%
Malaysia 46.349 21.545.291 6,38%
Cuba 30.450 12.154.936 4,19%
Indonesia 10.031 5.023.487 1,38%
Singapore 8.080 4.433.645 1,11%
Hongkong 6.617 3.771.628 0,91%
Papua New Guinea 5.882 2.705.079 0,81%
United Arab Emirates 3.816 2.376.448 0,53%
Australia 3.336 2.351.996 0,46%
Mozambique 2.994 1.515.985 0,41%
Tanzania 2.500 1.611.800 0,34%
Saudi Arabia 2.100 1.377.755 0,29%
Netherlands 1.761 1.280.732 0,24%
United States of America 1.293 903.324 0,18%
Laos 1.014 519.520 0,14%
South Africa 748 581.219 0,10%
Taiwan 696 357.600 0,10%
Russia 660 391.006 0,09%
Poland 346 249.764 0,05%
France 263 197.723 0,04%
Spain 164 123.249 0,02%
Turkey 130 64.675 0,02%
Angola 123 110.348 0,02%
Senegal 102 78.030 0,01%
Ukraine 54 29.160 0,01%
Bangladesh 53 35.688 0,01%
Belgium 18 22.670 0,00%
Các nước khác 141.314 71.514.336 19,46%
TỔNG CỘNG 726.308 354.419.928 100,00%
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Previous
Next

Từ ngày 28/07/2022-04/08/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       5.600        5.425  +64 
Lúa thường tại kho       7.050        6.367  +79 
Lứt loại 1       8.700        8.504  +200 
Xát trắng loại 1        9.300        8.856  +15 
5% tấm       9.200        8.964  +143 
15% tấm       8.850        8.783  +164 
25% tấm       8.700        8.567  +150 
Tấm 1/2       8.600        8.243  +57 
Cám xát/lau       8.600        8.407  +200 

Tỷ giá

Ngày 07/08/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,76
EUR Euro 0,98
IDR Indonesian Rupiah 14904,03
INR Indian Rupee 79,38
MMK Burmese Kyat 1854,52
MYR Malaysian Ringgit 4,46
PHP Philippine Peso 55,56
PKR Pakistani Rupee 225,40
THB Thai Baht 35,82
VND Vietnamese Dong 23390,09