Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 12/2022

Thị Trường Số Lượng (tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm (%)
Philippines 216.156 103.044.182 49,74%
Indonesia 50.655 24.776.625 11,66%
China 43.002 23.825.922 9,89%
Malaysia 21.046 9.295.589 4,84%
Turkey 12.330 6.735.456 2,84%
Ghana 10.282 5.491.533 2,37%
Singapore 10.094 5.377.175 2,32%
Hongkong 7.852 4.576.252 1,81%
United Arab Emirates 5.834 3.478.213 1,34%
Australia 3.422 2.329.428 0,79%
Mozambique 3.351 1.719.483 0,77%
Saudi Arabia 2.481 1.501.354 0,57%
Taiwan 1.821 944.594 0,42%
United States of America 1.636 1.228.570 0,38%
Netherlands 1.559 991.435 0,36%
Belgium 1.526 766.614 0,35%
Poland 800 513.216 0,18%
Ivory Coast 769 316.622 0,18%
Tanzania 760 499.500 0,17%
Russia 535 315.525 0,12%
France 358 260.446 0,08%
South Africa 309 210.643 0,07%
Spain 256 165.235 0,06%
Senegal 81 43.986 0,02%
Chile 20 20.509 0,00%
Các nước khác 37.676 21.832.289 8,67%
TỔNG CỘNG 434.611 220.260.396 100,00%
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 12/01/2023-19/01/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.450        6.229               –  
Lúa thường tại kho       7.750        7.050               –  
Lứt loại 1     10.300        9.988  -96 
Xát trắng loại 1      11.600      10.863  +13 
5% tấm     10.400      10.254  +7 
15% tấm     10.200      10.008  +8 
25% tấm     10.100        9.775  +8 
Tấm 1/2       9.200        8.914               –  
Cám xát/lau       8.350        8.054  -11 

Tỷ giá

Ngày 29/12/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,96
EUR Euro 0,94
IDR Indonesian Rupiah 15639,01
INR Indian Rupee 4,42
MMK Burmese Kyat 55,69
MYR Malaysian Ringgit 82,84
PHP Philippine Peso 2099,42
PKR Pakistani Rupee 226,64
THB Thai Baht 34,61
VND Vietnamese Dong 23604,16