Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 07/2022

Thị Trường Số Lượng
(tấn)
Trị Giá
(USD/tấn)
Chiếm
(%)
Philippines 354.279 165.810.333 60,81%
Ivory Coast 74.029 35.636.193 12,71%
Malaysia 46.521 22.229.836 7,98%
China 27.617 14.534.856 4,74%
Ghana 9.128 5.751.602 1,57%
Singapore 8.765 4.721.685 1,50%
Hongkong 5.591 3.183.733 0,96%
Indonesia 4.452 2.142.875 0,76%
United Arab Emirates 3.535 2.160.645 0,61%
Australia 3.198 2.192.615 0,55%
Mozambique 1.628 957.043 0,28%
United States of America 1.517 1.025.436 0,26%
Saudi Arabia 1.469 980.763 0,25%
Netherlands 1.234 781.094 0,21%
Taiwan 829 417.631 0,14%
Brunei 650 275.850 0,11%
South Africa 640 433.838 0,11%
Senegal 480 308.160 0,08%
Russia 476 275.409 0,08%
France 431 349.171 0,07%
Spain 389 300.236 0,07%
Poland 285 188.854 0,05%
Angola 144 93.600 0,02%
Bangladesh 106 71.829 0,02%
Angieri 54 35.620 0,01%
Ukraine 22 22.301 0,00%
Các nước khác 35.166 20.403.670 6,04%
TỔNG CỘNG 582.635 285.284.878 100,00%
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 24/11/2022-01/12/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.550        6.418  +64 
Lúa thường tại kho       7.900        7.217  +242 
Lứt loại 1     10.000        9.738  +71 
Xát trắng loại 1      10.800      10.525  +125 
5% tấm     10.400      10.279  -29 
15% tấm     10.200      10.017  -67 
25% tấm     10.100        9.792  -100 
Tấm 1/2       9.500        9.207  -29 
Cám xát/lau       8.550        8.446  +21 

Tỷ giá

Ngày 21/11/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,17
EUR Euro 0,98
IDR Indonesian Rupiah 15726,71
INR Indian Rupee 4,58
MMK Burmese Kyat 57,41
MYR Malaysian Ringgit 81,71
PHP Philippine Peso 2099,47
PKR Pakistani Rupee 224,14
THB Thai Baht 36,28
VND Vietnamese Dong 24829,24