Sản lượng lúa năm 2021 của Indonesia dự báo đạt 55,27 triệu tấn

Theo cơ quan thống kê Indonesia, sản lượng lúa của nước này năm 2021 ước đạt 55,27 triệu tấn, tăng từ mức 54,65 triệu tấn trong năm 2020. Sản lượng lúa cả năm ước đạt nói trên không đạt mục tiêu 58,5 triệu tấn trong năm 2021.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, sản lượng lúa của Indonesia đạt 45,61 triệu tấn và trong tháng 10 – 12/2021, sản lượng lúa dự báo đạt 9,66 triệu tấn. Sản lượng lúa năm 2021 của Indonesia ước mang đến sản lượng gạo 31.69 triệu tấn, theo cơ quan thống kê ước tính.

Theo Reuters

 https://gappingworld.com/47395-San-luong-lua-nam-2021-cua-Indonesia-du-bao-dat-55,27-trieu-tan

Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 24/11/2022-01/12/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.550        6.418  +64 
Lúa thường tại kho       7.900        7.217  +242 
Lứt loại 1     10.000        9.738  +71 
Xát trắng loại 1      10.800      10.525  +125 
5% tấm     10.400      10.279  -29 
15% tấm     10.200      10.017  -67 
25% tấm     10.100        9.792  -100 
Tấm 1/2       9.500        9.207  -29 
Cám xát/lau       8.550        8.446  +21 

Tỷ giá

Ngày 21/11/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,17
EUR Euro 0,98
IDR Indonesian Rupiah 15726,71
INR Indian Rupee 4,58
MMK Burmese Kyat 57,41
MYR Malaysian Ringgit 81,71
PHP Philippine Peso 2099,47
PKR Pakistani Rupee 224,14
THB Thai Baht 36,28
VND Vietnamese Dong 24829,24