Liên kết sản xuất lúa vẫn chưa chặt

Theo Cục Trồng trọt, quá trình liên kết sản xuất lúa tại ĐBSCL thời gian qua vẫn còn một số khó khăn. Cụ thể, do sản lượng lúa thu hoạch tập trung, nông dân bán lúa tươi nên các doanh nghiệp không đủ các thiết bị phơi sấy, kho chứa đựng.

Một số diện tích lúa quá ngày thu hoạch 7-10 ngày mới cho cắt ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng. Tuy nông dân và doanh nghiệp có hợp đồng thu mua, nhưng công ty thu mua không kịp, nông dân phải bán ra bên ngoài. Lực lượng thương lái vẫn chưa được gắn kết vào chuỗi liên kết sản xuất ngành hàng lúa gạo.

Vụ Thu Đông 2021, kết quả thực hiện cánh đồng lớn lúa vùng ĐBSCL đạt 66,7% so với các vụ trước (140.000- 150.000ha).

Để việc hợp tác, liên kết sản xuất đạt kết quả tốt, thời gian tới các địa phương phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi đối với các sản phẩm chủ lực quốc gia; khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; gắn với chế biến tiêu thụ, xây dựng thương hiệu các nông sản chủ lực nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

THẢO NGUYÊN

http://www.baovinhlong.com.vn/kinh-te/202110/dbscl-lien-ket-san-xuat-lua-van-chua-chat-3086003/#.YXj8aRpBwdV

Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 12/01/2023-19/01/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.450        6.229               –  
Lúa thường tại kho       7.750        7.050               –  
Lứt loại 1     10.300        9.988  -96 
Xát trắng loại 1      11.600      10.863  +13 
5% tấm     10.400      10.254  +7 
15% tấm     10.200      10.008  +8 
25% tấm     10.100        9.775  +8 
Tấm 1/2       9.200        8.914               –  
Cám xát/lau       8.350        8.054  -11 

Tỷ giá

Ngày 29/12/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,96
EUR Euro 0,94
IDR Indonesian Rupiah 15639,01
INR Indian Rupee 4,42
MMK Burmese Kyat 55,69
MYR Malaysian Ringgit 82,84
PHP Philippine Peso 2099,42
PKR Pakistani Rupee 226,64
THB Thai Baht 34,61
VND Vietnamese Dong 23604,16