Giá lương thực nội địa ngày 31/01/2020-06/02/2020

Loại Hàng

Tỉnh

Tỉnh

Tỉnh

Tỉnh

Tỉnh

Tỉnh

Tỉnh

Tiền Giang

Long An

Đồng Tháp

Cần Thơ

An Giang

Bạc Liêu

Kiên Giang

31/01

2-Jun

31/01

2-Jun

31/01

2-Jun

31/01

2-Jun

31/01

2-Jun

31/01

2-Jun

31/01

2-Jun

Lúa Tươi Tại Ruộng

Hạt dài

4.65

4.65

4.55

4.65

4.725

4.825

 

 

4.775

4.7

 

 

4.75

4.9

Lúa thường

4.35

4.35

4.35

4.55

4.375

4.525

 

 

4.45

4.375

4.65

4.65

4.45

4.5

  

Lúa Khô/ Ướt Tại Kho

Hạt dài

5.95

5.95

5.55

5.55

5.825

5.925

 

 

4.925

4.85

 

 

5.75

5.9

Lúa thường

5.25

5.25

5.35

5.35

5.125

5.275

 

 

4.6

4.525

 

 

5.45

5.5

  

Gạo Nguyên Liệu

Lứt loại 1

7.075

7.075

7.150     7.050

7.025

7.25

 

 

6.925

7.25

 

 

 

7.4

Lứt loại 2

6.45

6.45

6.45

6.6

6.5

6.575

6.55

6.65

6.425

6.575

6.5

6.5

6.375

6.5

Xát trắng loại 1

 

 

 

 

 

 

8.55

8.45

8.05

8.15

 

 

 

8.6

Xát trắng loại 2

 

 

7.25

7.3

 

 

7.5

7.55

7.325

7.425

7.5

7.5

7.325

7.4

  

Phụ Phẩm

Tấm 1/2

6.75

6.75

6.55

6.6

6.275

6.25

6.45

6.45

6.1

6.25

6.25

6.25

 

6.2

Tấm 2/3

 

 

5.95

5.95

6.15

6.05

 

 

5.65

5.65

 

 

 

 

Tấm 3/4

 

 

4.75

4.75

5.75

5.65

5.35

5.35

 

 

 

 

 

5.3

Cám xát

4.65

4.65

4.55

4.65

4.725

4.75

4.75

4.65

4.65

4.65

 

 

 

4.6

Cám lau

4.65

4.65

4.55

4.65

4.725

4.75

4.75

4.65

 

 

4.65

4.65

 

4.7

  

Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn

5%

7.85

7.85

7.55

7.65

7.55

7.75

7.75

7.9

7.8

7.95

7.65

7.65

7.45

7.6

10%

7.75

7.75

7.45

7.55

 

 

 

 

7.7

7.85

 

 

 

 

15%

7.65

7.65

7.35

7.45

7.35

7.55

7.55

7.75

7.65

7.8

7.5

7.5

 

7.1

20%

 

 

7.25

7.35

 

 

 

 

7.6

7.75

 

 

 

 

25%

7.35

7.35

7.15

7.25

7.15

7.35

7.35

7.45

7.5

7.7

7.35

7.35

 

6.85

Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 17/11/2022-24/11/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.550        6.354  -64 
Lúa thường tại kho       7.950        6.975  -375 
Lứt loại 1       9.950        9.667  +25 
Xát trắng loại 1      10.800      10.400  -125 
5% tấm     10.500      10.307  +50 
15% tấm     10.200      10.083  +75 
25% tấm     10.100        9.892  +142 
Tấm 1/2       9.500        9.236  +21 
Cám xát/lau       8.500        8.407  -71 

Tỷ giá

Ngày 21/11/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,17
EUR Euro 0,98
IDR Indonesian Rupiah 15726,71
INR Indian Rupee 4,58
MMK Burmese Kyat 57,41
MYR Malaysian Ringgit 81,71
PHP Philippine Peso 2099,47
PKR Pakistani Rupee 224,14
THB Thai Baht 36,28
VND Vietnamese Dong 24829,24