Giá lúa gạo nội địa ngày 04/11/2021-11/11/2021

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
11/11 +/- 11/11 +/- 11/11 +/- 11/11 +/- 11/11 +/- 11/11 +/- 11/11 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài     6.050          –       5.500       100     5.950         –           5.850      (150)         6.200          –       6.200     5.910
Lúa thường     5.450          –       5.100       200             5.450      (150)     5.250      (100)     5.500      (100)     5.500     5.350
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài     7.150      (200)     6.800          –       7.300         –           6.100      (150)         7.200          –       7.300     6.910
Lúa thường     7.050      (200)     6.300          –               5.700      (150)         6.500      (100)     7.050     6.388
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1     8.250          –       8.900        (50)     9.100       (50)         9.050          –           9.500          –       9.500     8.960
Lứt loại 2     8.050          –       8.300        (50)     8.325         –           8.325          –       8.250      (100)     8.300        (50)     8.325     8.258
Xát trắng loại 1        10.000      (100)       10.250       (50)   10.050      (300)       10.600          –     10.600   10.225
Xát trắng loại 2          9.100          –           9.050       (50)     9.075        (25)     9.300      (100)     9.300          –       9.300     9.165
Phụ Phẩm
Tấm 1/2     7.550      (200)     7.750          –       7.450      100     7.350         –       7.250          –       7.450          –       7.500        (50)     7.750     7.471
Tấm 2/3         7.450          –       7.450      100         7.100          –           7.200          –       7.450     7.300
Tấm 3/4     6.750          –       7.250          –       7.150      100     7.050         –                   7.250     7.050
Cám xát     7.650       400     7.450          –       7.500      150     7.350         –       7.650       200     7.450       200     7.650       200     7.650     7.529
Cám lau     7.650       400     7.450          –       7.500      150     7.350         –       7.650       200     7.450       200     7.650       200     7.650     7.529
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     9.750          –       9.450          –       9.400       (50)     9.350       (50)     9.700          –       9.700      (100)     9.450          –       9.750     9.543
10%         9.350          –               9.600          –               9.600     9.475
15%     9.550          –       9.250          –       9.100       (50)         9.400          –       9.400      (100)     9.250          –       9.550     9.325
20%         9.150          –               9.300          –               9.300     9.225
25%     9.350          –       9.050          –       8.800       (50)         9.200          –       9.100      (100)     8.950          –       9.350     9.075
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 24/11/2022-01/12/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.550        6.418  +64 
Lúa thường tại kho       7.900        7.217  +242 
Lứt loại 1     10.000        9.738  +71 
Xát trắng loại 1      10.800      10.525  +125 
5% tấm     10.400      10.279  -29 
15% tấm     10.200      10.017  -67 
25% tấm     10.100        9.792  -100 
Tấm 1/2       9.500        9.207  -29 
Cám xát/lau       8.550        8.446  +21 

Tỷ giá

Ngày 02/12/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,02
EUR Euro 0,95
IDR Indonesian Rupiah 15366,83
INR Indian Rupee 4,39
MMK Burmese Kyat 55,78
MYR Malaysian Ringgit 81,41
PHP Philippine Peso 2100,16
PKR Pakistani Rupee 224,21
THB Thai Baht 34,74
VND Vietnamese Dong 24463,09