Giá lương thực nội địa ngày 27/02/2020-05/03/2020

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
27/02 05/03 27/02 05/03 27/02 05/03 27/02 05/03 27/02 05/03 27/02 05/03 27/02 05/03
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài         4,950   4,950   4,975   5,125       5,025   4,950       5,400   5,350
Lúa thường     4,950   4,950     4,650   4,650   4,850   4,975       4,975   4,800   4,950   4,950   5,000   4,950
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài         5,750   5,750   6,125   6,325       5,175   5,250       6,400   6,350
Lúa thường     5,150   5,150     5,450   5,450   5,550   5,775       5,125   5,100       6,000   5,950
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1     7,650   7,550     7,550   7,450   7,400   7,500       7,350   7,425       7,900   7,800
Lứt loại 2     7,250   7,050     7,150   7,100   6,875   7,140   6,900   7,200   6,825   7,150   7,100   7,075   7,050   7,050
Xát trắng loại 1                8,850   8,950   8,650   8,650       9,100   8,950
Xát trắng loại 2          7,850   7,850       8,125   8,450   8,050   8,250   8,200   8,150   8,100   8,150
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2     6,550   6,750     7,100   7,100   6,550   6,675   6,650   6,700   6,575   6,725   6,850   6,650   6,500   6,600
Tấm 2/3     5,550   5,550     6,050   6,050   6,450   5,725       5,650   5,650        
Tấm 3/4         4,950   5,150   5,650   5,725   5,750   5,750           5,600   5,600
Cám xát     4,950   4,850     4,750   4,900   4,850   4,775   4,850   4,850   4,925   4,925       4,900   4,750
Cám lau     4,950   4,850     4,750   4,900   4,850   4,775   4,850   4,850       4,900   4,775   4,900   4,750
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     8,550   8,250     8,350   8,350   8,200   8,600   8,550   8,700   8,540   8,700   8,350   8,300   8,300   8,750
10%     8,450   8,150     8,250   8,250           8,400   8,550        
15%     8,350   8,050     8,150   8,150   7,900   8,300   8,250   8,450   8,300   8,470   8,200   8,150   8,000   8,350
20%         8,050   8,050           8,250   8,400        
25%     8,250   7,950     7,950   7,950   7,700   8,100   7,950   8,100   7,960   8,080   8,050   8,000   7,600   7,950
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 24/11/2022-01/12/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.550        6.418  +64 
Lúa thường tại kho       7.900        7.217  +242 
Lứt loại 1     10.000        9.738  +71 
Xát trắng loại 1      10.800      10.525  +125 
5% tấm     10.400      10.279  -29 
15% tấm     10.200      10.017  -67 
25% tấm     10.100        9.792  -100 
Tấm 1/2       9.500        9.207  -29 
Cám xát/lau       8.550        8.446  +21 

Tỷ giá

Ngày 21/11/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,17
EUR Euro 0,98
IDR Indonesian Rupiah 15726,71
INR Indian Rupee 4,58
MMK Burmese Kyat 57,41
MYR Malaysian Ringgit 81,71
PHP Philippine Peso 2099,47
PKR Pakistani Rupee 224,14
THB Thai Baht 36,28
VND Vietnamese Dong 24829,24