Giá lương thực nội địa ngày 25/02/2021-04/03/2021

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
04/03 +/- 04/03 +/- 04/03 +/- 04/03 +/- 04/03 +/- 04/03 +/- 04/03 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài          6.550   (500)        6.550      200          6.750         –          6.650          –         6.750     (125)              7.100        –        7.100     6.725
Lúa thường          6.750   (200)        6.550      300          6.750         –          6.550          –         6.750     (125)         6.750          –            6.900        –        6.900     6.714
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài          7.750   (500)        7.650      100          8.250         –             6.975     (150)              8.100        –        8.250     7.745
Lúa thường          7.950   (200)        7.650      200          8.000         –             6.975     (150)              7.900        –        8.000     7.695
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1        10.150   (800)      10.150         –          10.000    (150)           9.975     (175)            10.200    (250)    10.200   10.095
Lứt loại 2        10.050   (400)      10.150      100        10.075      (25)         10.050     (100)       10.200        100        10.150       80    10.200   10.113
Xát trắng loại 1           11.150         –            11.450        100     11.350         –              11.300    (300)    11.450   11.313
Xát trắng loại 2           11.150      100          11.450        200     11.350      100       11.400        200        11.350       50    11.450   11.340
Phụ Phẩm
Tấm 1/2          9.250   (400)        9.550      100          9.550    (200)        9.650        200       9.350         –           9.350        200          9.500    (400)      9.650     9.457
Tấm 2/3            8.550         –            9.250    (100)           8.100     (250)              8.400        –        9.250     8.575
Tấm 3/4          8.350    100        8.250         –            8.150    (100)        8.150          –                    8.350     8.225
Cám xát          7.050   (400)        7.150     (200)          7.100      (50)        7.100      (150)       7.050         –           6.550      (400)          7.200      (50)      7.200     7.029
Cám lau          7.050   (400)        7.150     (200)          7.100      (50)        7.100      (150)       7.050         –           6.550      (400)          7.200      (50)      7.200     7.029
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%        11.450   (200)      11.650      100        11.450         –        11.650          –       12.150        50       11.800        200        11.400        –      12.150   11.650
10%          11.550      100             12.000         –              12.000   11.775
15%        11.250       –        11.450      100        11.150         –           11.900         –         11.600        200        11.200        –      11.900   11.425
20%          11.350      100             11.600         –              11.600   11.475
25%        11.050    200      11.250      100        10.850         –           11.150        50       11.400        200        10.800    (100)    11.400   11.083
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 24/11/2022-01/12/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.550        6.418  +64 
Lúa thường tại kho       7.900        7.217  +242 
Lứt loại 1     10.000        9.738  +71 
Xát trắng loại 1      10.800      10.525  +125 
5% tấm     10.400      10.279  -29 
15% tấm     10.200      10.017  -67 
25% tấm     10.100        9.792  -100 
Tấm 1/2       9.500        9.207  -29 
Cám xát/lau       8.550        8.446  +21 

Tỷ giá

Ngày 21/11/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,17
EUR Euro 0,98
IDR Indonesian Rupiah 15726,71
INR Indian Rupee 4,58
MMK Burmese Kyat 57,41
MYR Malaysian Ringgit 81,71
PHP Philippine Peso 2099,47
PKR Pakistani Rupee 224,14
THB Thai Baht 36,28
VND Vietnamese Dong 24829,24