Giá lúa gạo nội địa ngày 24/06/2021-01/07/2021

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
01/07 +/- 01/07 +/- 01/07 +/- 01/07 +/- 01/07 +/- 01/07 +/- 01/07 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài     5.650         –       5.500          –       5.650      150     5.600         –       5.700       200         6.000         –       6.000     5.683
Lúa thường     5.150      200     5.200          –       5.050      100     4.950        50     5.200       250     5.650         –       5.200      200     5.650     5.200
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài     7.850         –       6.800       100     6.950      200         5.925          –           7.000         –       7.850     6.905
Lúa thường     7.750      400     6.500       100     6.050      100         5.450       250         6.200      200     7.750     6.390
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1     9.050     (200)     8.800          –       8.825        25         8.400      (400)         9.300     (200)     9.300     8.875
Lứt loại 2     7.850         –       7.800          –       7.700       (25)         7.650        (75)     7.650         –       7.650        50     7.850     7.717
Xát trắng loại 1          9.950        (50)         9.900         –       9.600      (100)       11.000      200   11.000   10.113
Xát trắng loại 2          8.600      (200)         8.700         –       8.350        (50)     9.200         –       8.450     (150)     9.200     8.660
Phụ Phẩm
Tấm 1/2     8.350     (100)     7.700         50     7.150     (100)     7.250         –       7.350      (100)     7.350         –       7.300     (100)     8.350     7.493
Tấm 2/3         7.550       100     7.250     (100)         6.650      (400)         7.100         –       7.550     7.138
Tấm 3/4     6.950     (100)     7.450       200     6.750     (200)     6.950         –                   7.450     7.025
Cám xát     7.250     (200)     7.350      (350)     7.275     (100)     7.150     (150)     7.250      (200)     7.350         –       7.350     (250)     7.350     7.282
Cám lau     7.250     (200)     7.350      (350)     7.275     (100)     7.150     (150)     7.250      (200)     7.350         –       7.350     (250)     7.350     7.282
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     9.450     (200)     9.450      (300)     9.100     (100)     9.200         –       8.750          –       9.600         –       8.700     (100)     9.600     9.179
10%         9.350      (300)             8.500          –               9.350     8.925
15%     9.250     (200)     9.250      (300)     8.800     (100)         8.540          –       9.400         –       8.550       (50)     9.400     8.965
20%         9.150      (300)             8.450          –               9.150     8.800
25%     9.050     (200)     9.050      (300)     8.500     (100)         8.400          –       9.200         –       8.400         –       9.200     8.767
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 09/03/2023-16/03/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.250        6.179  +146 
Lúa thường tại kho       7.750        7.038  +125 
Lứt loại 1       9.600        9.425  +21 
Xát trắng loại 1      10.750      10.525  +63 
5% tấm     10.350      10.193  +68 
15% tấm     10.200        9.983  +50 
25% tấm     10.100        9.767  +50 
Tấm 1/2       9.150        8.907  +71 
Cám xát/lau       7.750        7.396  -275 

Tỷ giá

Ngày 15/03/23
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,91
EUR Euro 0,95
IDR Indonesian Rupiah 15455,27
MYR Malaysian Ringgit 4,48
PHP Philippine Peso 55,08
KRW South Korean Won 1318,39
JPY Japanese Yen 132,84
INR Indian Rupee 82,86
MMK Burmese Kyat 2097,33
PKR Pakistani Rupee 282,01
THB Thai Baht 34,58
VND Vietnamese Dong 23691,78