Giá lúa gạo nội địa ngày 23/12/2021-30/12/2021

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
30/12 +/- 30/12 +/- 30/12 +/- 30/12 +/- 30/12 +/- 30/12 +/- 30/12 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.650      (100)     5.500          50      5.450          –           5.500        100         6.100        200         6.100         5.640
Lúa thường       5.150          –       5.200          50      5.050          –           5.150        200     5.050          –       5.700        300         5.700         5.217
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       6.750          –       6.700        (50)      6.750          –           5.800        150         7.100        200         7.100         6.620
Lúa thường       6.650          –       6.300          50      6.050          –           5.400        200         6.700        300         6.700         6.220
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       7.850      (100)     8.400          –        8.500          –           8.600        150         8.650          –           8.650         8.400
Lứt loại 2       7.650      (100)     7.700          –        7.750      (125)         7.850        (75)     7.650          –       7.700        (50)         7.850         7.717
Xát trắng loại 1          9.400          –           9.250        200     9.150          –         10.000        100       10.000         9.450
Xát trắng loại 2          8.400          –           8.150      (125)     8.325          –       8.700          –       8.500        200         8.700         8.415
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       7.150          –       7.450        100      7.250          –       7.050          –       7.250          –       7.250          –       7.400        200         7.450         7.257
Tấm 2/3         7.150          –        7.250          –           6.850          –           7.000          –           7.250         7.063
Tấm 3/4       6.750          –       7.050          –        6.750          –       6.750          –                       7.050         6.825
Cám xát       7.550        200     7.450          –        7.425          –       7.450          –       7.450          –       7.350          –       7.450          50         7.550         7.446
Cám lau       7.550        200     7.450          –        7.425          –       7.450          –       7.450          –       7.350          –       7.450          50         7.550         7.446
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.350          –       8.750          –        8.650      (100)     8.600          –       8.700          –       9.100          –       8.650        200         9.350         8.829
10%         8.650          –               8.600          –                   8.650         8.625
15%       9.150          –       8.550          –        8.350      (100)         8.500          –       8.800          –       8.450        200         9.150         8.633
20%         8.450          –               8.400          –                   8.450         8.425
25%       8.950          –       8.350          –        8.050      (100)         8.200          –       8.500          –       8.150        200         8.950         8.367
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 24/11/2022-01/12/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.550        6.418  +64 
Lúa thường tại kho       7.900        7.217  +242 
Lứt loại 1     10.000        9.738  +71 
Xát trắng loại 1      10.800      10.525  +125 
5% tấm     10.400      10.279  -29 
15% tấm     10.200      10.017  -67 
25% tấm     10.100        9.792  -100 
Tấm 1/2       9.500        9.207  -29 
Cám xát/lau       8.550        8.446  +21 

Tỷ giá

Ngày 21/11/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,17
EUR Euro 0,98
IDR Indonesian Rupiah 15726,71
INR Indian Rupee 4,58
MMK Burmese Kyat 57,41
MYR Malaysian Ringgit 81,71
PHP Philippine Peso 2099,47
PKR Pakistani Rupee 224,14
THB Thai Baht 36,28
VND Vietnamese Dong 24829,24