Giá lúa gạo nội địa ngày 23/12/2021-30/12/2021

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
30/12 +/- 30/12 +/- 30/12 +/- 30/12 +/- 30/12 +/- 30/12 +/- 30/12 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.650      (100)     5.500          50      5.450          –           5.500        100         6.100        200         6.100         5.640
Lúa thường       5.150          –       5.200          50      5.050          –           5.150        200     5.050          –       5.700        300         5.700         5.217
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       6.750          –       6.700        (50)      6.750          –           5.800        150         7.100        200         7.100         6.620
Lúa thường       6.650          –       6.300          50      6.050          –           5.400        200         6.700        300         6.700         6.220
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       7.850      (100)     8.400          –        8.500          –           8.600        150         8.650          –           8.650         8.400
Lứt loại 2       7.650      (100)     7.700          –        7.750      (125)         7.850        (75)     7.650          –       7.700        (50)         7.850         7.717
Xát trắng loại 1          9.400          –           9.250        200     9.150          –         10.000        100       10.000         9.450
Xát trắng loại 2          8.400          –           8.150      (125)     8.325          –       8.700          –       8.500        200         8.700         8.415
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       7.150          –       7.450        100      7.250          –       7.050          –       7.250          –       7.250          –       7.400        200         7.450         7.257
Tấm 2/3         7.150          –        7.250          –           6.850          –           7.000          –           7.250         7.063
Tấm 3/4       6.750          –       7.050          –        6.750          –       6.750          –                       7.050         6.825
Cám xát       7.550        200     7.450          –        7.425          –       7.450          –       7.450          –       7.350          –       7.450          50         7.550         7.446
Cám lau       7.550        200     7.450          –        7.425          –       7.450          –       7.450          –       7.350          –       7.450          50         7.550         7.446
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.350          –       8.750          –        8.650      (100)     8.600          –       8.700          –       9.100          –       8.650        200         9.350         8.829
10%         8.650          –               8.600          –                   8.650         8.625
15%       9.150          –       8.550          –        8.350      (100)         8.500          –       8.800          –       8.450        200         9.150         8.633
20%         8.450          –               8.400          –                   8.450         8.425
25%       8.950          –       8.350          –        8.050      (100)         8.200          –       8.500          –       8.150        200         8.950         8.367
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 02/05/2024-09/05/2024
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       8.350        8.014  +50 
Lúa thường tại kho       9.750        9.529  +54 
Lứt loại 1     12.700      12.050  -38 
Xát trắng loại 1      14.700      14.650  +475 
5% tấm     14.500      14.407  +64 
15% tấm     14.300      14.200  +83 
25% tấm     14.100      13.833  -42 
Tấm 1/2     11.450      10.793  -43 
Cám xát/lau       6.450        6.007  +357 

Tỷ giá

Ngày 17/05/2024
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,22
EUR Euro 0,92
IDR Indonesian Rupiah 15952,02
MYR Malaysian Ringgit 4,69
PHP Philippine Peso 57,69
KRW South Korean Won 1354,25
JPY Japanese Yen 155,56
INR Indian Rupee 83,31
MMK Burmese Kyat 2099,24
PKR Pakistani Rupee 278,51
THB Thai Baht 36,13
VND Vietnamese Dong 25435,50