Giá lúa gạo nội địa ngày 23/06/2022-30/06/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
30/06 +/- 30/06 +/- 30/06 +/- 30/06 +/- 30/06 +/- 30/06 +/- 30/06 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.850           –       5.500      (250)      5.850           –       5.850           –          5.800          50         6.100        100         6.100         5.825
Lúa thường       5.650           –       5.800        350      5.650           –       5.650          25        5.650        100     5.550           –       5.700           –           5.800         5.664
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.250           –       6.800          50      7.200           –       7.050           –          6.050          50         7.100        100         7.250         6.908
Lúa thường       7.150           –       6.500          50      6.750           –       6.850           –          5.900        100         6.700           –           7.150         6.642
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       8.850           –       8.850           –        8.825        (50)     8.775        (75)        8.750           –           8.950           –           8.950         8.833
Lứt loại 2       8.650           –       8.450        100      8.425        (60)     8.450          25        8.450           –       8.250           –       8.500          70         8.650         8.454
Xát trắng loại 1          9.450           –                  9.300        (25)         9.600           –           9.600         9.450
Xát trắng loại 2          8.850        100                8.750           –       8.800           –       8.850        (50)         8.850         8.813
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       8.750           –       8.550        100      8.450           –       8.400           –          8.450           –       8.250           –       8.700        100         8.750         8.507
Tấm 2/3         8.250           –        8.250           –              8.150      (100)         8.350        100         8.350         8.250
Tấm 3/4       8.050           –       8.150           –        7.975           –                           8.150         8.058
Cám xát       8.850           –       9.000        150      8.850        100     9.000        100        8.850           –       8.250           –       9.150          50         9.150         8.850
Cám lau       8.850           –       8.700           –        8.850        100     9.000        100        8.850           –       8.250           –       9.150          50         9.150         8.807
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.250           –       9.350           –        9.200      (100)     9.150           –          9.200           –       9.200           –       9.000           –           9.350         9.193
10%         9.250           –                  8.950           –                   9.250         9.100
15%       9.050           –       9.150           –        8.900      (100)            8.800           –       8.800           –       8.900           –           9.150         8.933
20%         9.050           –                  8.700           –                   9.050         8.875
25%       8.850           –       8.950           –        8.600      (100)            8.600           –       8.400           –       8.800           –           8.950         8.700
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Previous
Next

Từ ngày 28/07/2022-04/08/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       5.600        5.425  +64 
Lúa thường tại kho       7.050        6.367  +79 
Lứt loại 1       8.700        8.504  +200 
Xát trắng loại 1        9.300        8.856  +15 
5% tấm       9.200        8.964  +143 
15% tấm       8.850        8.783  +164 
25% tấm       8.700        8.567  +150 
Tấm 1/2       8.600        8.243  +57 
Cám xát/lau       8.600        8.407  +200 

Tỷ giá

Ngày 07/08/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,76
EUR Euro 0,98
IDR Indonesian Rupiah 14904,03
INR Indian Rupee 79,38
MMK Burmese Kyat 1854,52
MYR Malaysian Ringgit 4,46
PHP Philippine Peso 55,56
PKR Pakistani Rupee 225,40
THB Thai Baht 35,82
VND Vietnamese Dong 23390,09