Giá lương thực nội địa ngày 20/02/2020-27/02/2020

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
20/02 27/02 20/02 27/02 20/02 27/02 20/02 27/02 20/02 27/02 20/02 27/02 20/02 27/02
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       4,650     4,950   4,825   4,975       4,825   5,025       5,000   5,400
Lúa thường   4,525     4,950   4,550     4,650   4,575   4,850       4,525   4,975   4,650   4,950   4,600   5,000
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài       5,550     5,750   5,975   6,125       4,975   5,175       6,000   6,400
Lúa thường   5,725     5,150   5,350     5,450   5,375   5,550       4,675   5,125       5,600   6,000
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1   7,350     7,650   7,150     7,550   7,250   7,400       7,300   7,350       7,600   7,900
Lứt loại 2   6,650     7,250   6,650     7,150   6,635   6,875   6,650   6,900   6,600   6,825   6,600   7,100   6,650   7,050
Xát trắng loại 1                8,550   8,850   8,350   8,650       8,650   9,100
Xát trắng loại 2        7,350     7,850       7,550   8,125   7,550   8,050   7,600   8,200   7,550   8,100
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2   6,350     6,550   6,650     7,100   6,350   6,550   6,450   6,650   6,275   6,575   6,375   6,850   6,300   6,500
Tấm 2/3   5,350     5,550   5,950     6,050   6,050   6,450       5,650   5,650        
Tấm 3/4       4,750     4,950   5,650   5,650   5,350   5,750           5,300   5,600
Cám xát   4,750     4,950   4,650     4,750   4,825   4,850   4,750   4,850   4,775   4,925       4,700   4,900
Cám lau   4,750     4,950   4,650     4,750   4,825   4,850   4,750   4,850       4,775   4,900   4,700   4,900
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   7,750     8,550   7,650     8,350   7,800   8,200   7,900   8,550   8,070   8,540   7,750   8,350   7,700   8,300
10%   7,650     8,450   7,550     8,250           7,970   8,400        
15%   7,550     8,350   7,450     8,150   7,600   7,900   7,700   8,250   7,900   8,300   7,600   8,200   7,300   8,000
20%       7,350     8,050           7,800   8,250        
25%   7,450     8,250   7,250     7,950   7,400   7,700   7,450   7,950   7,650   7,960   7,450   8,050   7,000   7,600
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 17/11/2022-24/11/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.550        6.354  -64 
Lúa thường tại kho       7.950        6.975  -375 
Lứt loại 1       9.950        9.667  +25 
Xát trắng loại 1      10.800      10.400  -125 
5% tấm     10.500      10.307  +50 
15% tấm     10.200      10.083  +75 
25% tấm     10.100        9.892  +142 
Tấm 1/2       9.500        9.236  +21 
Cám xát/lau       8.500        8.407  -71 

Tỷ giá

Ngày 21/11/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,17
EUR Euro 0,98
IDR Indonesian Rupiah 15726,71
INR Indian Rupee 4,58
MMK Burmese Kyat 57,41
MYR Malaysian Ringgit 81,71
PHP Philippine Peso 2099,47
PKR Pakistani Rupee 224,14
THB Thai Baht 36,28
VND Vietnamese Dong 24829,24