Giá lương thực nội địa ngày 19/03/2020-26/03/2020

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
26/03 19/03 26/03 19/03 26/03 19/03 26/03 19/03 26/03 19/03 26/03 19/03 26/03 19/03
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài           5,450   5,800   5,475       5,575     5,550         5,750     5,700
Lúa thường   5,150     5,150       5,050   5,275   5,175       5,150     5,150         5,300     5,200
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài       6,500     6,350   7,025   6,675       5,875     5,850         6,750     6,700
Lúa thường   6,350     6,350   5,900     5,750   6,125   6,025       5,450     5,450         6,300     6,200
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1   8,450     8,450   8,450     8,100   8,450   8,850       8,150     8,450         8,500     8,500
Lứt loại 2   7,750     7,750   7,850     7,600   7,750   7,735     7,825     7,675   7,775     7,750   7,750   7,675     7,700     7,550
Xát trắng loại 1                10,250   10,250   9,950     9,950       10,600     9,950
Xát trắng loại 2        9,100     8,600         9,250     9,150   9,150     9,050   9,300   9,150     9,350     8,900
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2   7,150     7,050   7,550     7,550   7,150   6,950     7,075     6,850   7,050     7,150   6,750   6,750     7,200     6,700
Tấm 2/3       6,450     6,450   6,950   6,750       5,750     5,650        
Tấm 3/4   5,750     5,750   6,050     5,250   5,950   5,950     5,750     5,750               5,800
Cám xát   4,850     4,950   4,750     4,750   4,775   4,775     4,750     4,750   4,850     4,800         4,800     4,700
Cám lau   4,850     4,950   4,750     4,750   4,775   4,775     4,750     4,750       4,775   4,775     4,800     4,700
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   9,350     9,150   9,650     9,250   9,450   9,450     9,600     9,450   9,400     9,400   9,450   9,300     9,450     9,050
10%   9,250     9,050   9,550     9,150           9,200     9,250        
15%   9,150     8,950   9,450     9,050   9,200   9,200     9,275     9,150   9,100     9,150   9,300   9,150     9,250     8,650
20%       9,350     8,950           9,000     9,050        
25%   9,050     8,850   9,250     8,850   9,000   9,000     9,050     8,950   8,600     8,650   9,150   9,000     8,800     8,200

Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 17/11/2022-24/11/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.550        6.354  -64 
Lúa thường tại kho       7.950        6.975  -375 
Lứt loại 1       9.950        9.667  +25 
Xát trắng loại 1      10.800      10.400  -125 
5% tấm     10.500      10.307  +50 
15% tấm     10.200      10.083  +75 
25% tấm     10.100        9.892  +142 
Tấm 1/2       9.500        9.236  +21 
Cám xát/lau       8.500        8.407  -71 

Tỷ giá

Ngày 21/11/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,17
EUR Euro 0,98
IDR Indonesian Rupiah 15726,71
INR Indian Rupee 4,58
MMK Burmese Kyat 57,41
MYR Malaysian Ringgit 81,71
PHP Philippine Peso 2099,47
PKR Pakistani Rupee 224,14
THB Thai Baht 36,28
VND Vietnamese Dong 24829,24