Giá lúa gạo nội địa ngày 17/02/2022-24/02/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
24/02 +/- 24/02 +/- 24/02 +/- 24/02 +/- 24/02 +/- 24/02 +/- 24/02 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.550          –       5.550        (50)      5.550          50     5.550          –       5.550        (25)         5.900          –           5.900         5.608
Lúa thường       5.450        100     5.350          50      5.400          –       5.425          –       5.400          50     5.250          –       5.600        100         5.600         5.411
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.050          –       6.550        (50)      6.850          –           5.950          –           6.900          –           7.050         6.660
Lúa thường       6.950        100     6.350          50      6.500        100         5.600          –           6.600        100         6.950         6.400
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       8.350      (200)     8.350          50      8.300        (50)     8.250          –       8.250          –           8.550          –           8.550         8.342
Lứt loại 2       8.150        200     8.150        200      8.175        150     8.125          –       7.800          –       7.950          –       8.200        200         8.200         8.079
Xát trắng loại 1          9.150        (50)             9.050          –           9.350          –           9.350         9.183
Xát trắng loại 2          8.650        150             8.850        200     8.700          –       8.900        200         8.900         8.775
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       7.550        200     7.550        100      7.550        200     7.550        200     7.450        100     7.468          –       7.600        100         7.600         7.531
Tấm 2/3         7.350        100      7.450        200         7.150        200         7.500        300         7.500         7.363
Tấm 3/4       6.850          –       7.150          –        7.225        175                         7.225         7.075
Cám xát       7.750        300     7.550        100      7.675        225     7.700        225     7.750        500     7.250          –       7.850        250         7.850         7.646
Cám lau       7.750        300     7.550        100      7.675        225     7.700        225     7.750        500     7.250          –       7.850        250         7.850         7.646
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.450        200     9.150        200      9.100        150     8.900        250     9.200        200     9.300          –       9.000        150         9.450         9.157
10%         9.050        200             9.100        200                 9.100         9.075
15%       9.250        200     8.950        200      8.800        150         9.000        200     8.800          –       8.800        150         9.250         8.933
20%         8.850        200             8.900        200                 8.900         8.875
25%       9.050        200     8.750        200      8.500        150         8.700        200     8.300          –       8.500        150         9.050         8.633
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 07/09/2023-14/09/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       7.950        7.714  -154 
Lúa thường tại kho       9.600        8.908  -250 
Lứt loại 1     12.250      11.971  -246 
Xát trắng loại 1      14.400      14.188  -213 
5% tấm     14.550      14.150  -136 
15% tấm     14.350      13.925  -158 
25% tấm     14.150      13.617  -150 
Tấm 1/2     11.700      11.057  -250 
Cám xát/lau       7.450        7.200  -114 

Tỷ giá

Ngày 14/08/2023
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,25
EUR Euro 0,92
IDR Indonesian Rupiah 15320,08
MYR Malaysian Ringgit 4,58
PHP Philippine Peso 56,84
KRW South Korean Won 1336,37
JPY Japanese Yen 145,30
INR Indian Rupee 83,17
MMK Burmese Kyat 2101,76
PKR Pakistani Rupee 287,90
THB Thai Baht 35,24
VND Vietnamese Dong 23863,23